Πρόσληψη 3 ατόμων ΙΔΟΧ διάρκειας έως 11 μήνες στον Φορέα Δήμου Τριφυλίας

Πρόσληψη 3 ατόμων ΙΔΟΧ  διάρκειας έως 11 μήνες στον Φορέα Δήμου Τριφυλίας

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας» ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Συγκεκριμένα, ένα άτομο ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ένα άτομο ΔΕ Μαγείρων και ένα άτομο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

Του Ηλία Γιαννόπουλου