«Υπάρχουν τέσσερις και μόνο τέσσερις τρόποι με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Μας αξιολογούν και μας κατατάσσουν σύμφωνα με: τι κάνουμε, ποια είναι η εξωτερική μας εμφάνιση, τι λέμε και πώς το λέμε»

«Υπάρχουν τέσσερις και μόνο τέσσερις τρόποι με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Μας αξιολογούν και μας κατατάσσουν σύμφωνα με: τι κάνουμε, ποια είναι η εξωτερική μας εμφάνιση, τι λέμε και πώς το λέμε»

Ντέηλ Κάρνεγκι (1888 – 1955, Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας