Απάντηση του Γιώργου Λεβεντάκη σε δημοσιεύσεις στα social media για καθαρίστριες σχολείων

Απάντηση του Γιώργου Λεβεντάκη σε δημοσιεύσεις στα social  media για καθαρίστριες σχολείων

«Δεν υπάρχει κριτήριο εντοπιότητας εντός του Δήμου, η προκήρυξη και οι αιτήσεις αφορούν σε όλο το Δήμο»

Δελτίο Τύπου με απάντηση σε δημοσιεύσεις στα social media σχετικά με καθαρίστριες και την καθαριότητα στα σχολεία, όπως αναφέρεται, εξέδωσε χθες ο Δήμος Τριφυλίας με την υπογραφή του κ. Λεβεντάκη.

Στην απάντηση αναγράφεται: «Με αφορμή (προ)χτεσινές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σχετικά με το θέμα των καθαριστριών και της καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου θέλουμε να ενημερώσουμε και να επισημάνουμε τα εξής: Ο Δήμος μας, όπως και όλοι οι Δήμοι, ακολούθησε ακριβώς τη διαδικασία που προβλέπει η 55472/23-7-2021 Αποφ. του Υπ. Εσωτερικών “Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.λπ.” και εκδώσαμε τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και με τα σχετικά υποδείγματα για 23 θέσεις (πλήρους και μερικής απασχόλησης), για να καλύψουμε τις ανάγκες του Δήμου.

Η κάθε σχολική μονάδα εντάχθηκε σε καθορισμένο αριθμό ωρών (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) ανάλογα με τον όγκο και τη δυναμικότητά της. Να σημειωθεί ότι στην εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το υπουργείο των 80 ωρών ημερησίως, προσθέσαμε και άλλες 23 με κάλυψη από ιδίους πόρους, για την πληρέστερη κάλυψη των μονάδων. Δεχθήκαμε τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων (45) και προχωρήσαμε στην πρόσληψη των 23, σύμφωνα με τη μοριοδότηση των προσόντων που στην αίτηση-δήλωση ανέφερε κάθε υποψήφιος (χωρίς κατάθεση δικαιολογητικών), σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, και κατατάξαμε όλους κατά σειρά. Εν συνεχεία εκδώσαμε τους σχετικούς πίνακες από όπου προέκυψαν οι επιτυχόντες λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη σειρά προτίμησης που είχαν επιλέξει για τις ώρες απασχόλησης (πλήρους και μερικής 5,5-4-3-2,5 και 1,5 ώρες).

Η προκήρυξη αφορούσε σε όλο το Δήμο και όλες τις σχολικές μονάδες του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα παραιτήσεις από τη σύμβαση επιτυχόντων, που επέτυχαν και τοποθετήθηκαν σε σχολικές μονάδες εκτός της πόλης κατοικίας τους.

Δεν υπάρχει κριτήριο εντοπιότητας εντός του Δήμου, η προκήρυξη και οι αιτήσεις αφορούν σε όλο το Δήμο. Εν συνεχεία, προχωρούσαμε συνεχώς σε αντικατάσταση παραιτηθέντων από τους επιλαχόντες, από την εναπομένουσα κάθε φορά σειρά και με την ίδια διαδικασία, όπου για τους ίδιους λόγους είχαμε συνεχώς παραιτήσεις.

Τέλος, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών και έλεγχο αυτών, εκδώσαμε, όπως είχαμε υποχρέωση να κάνουμε, σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση και την προκήρυξη, τους τελικούς αναμορφωμένους πίνακες, όπου κατετάχθησαν οι εναπομείναντες υποψήφιοι (αφού οι παραιτηθέντες διαγράφονται) και σύμφωνα με την τελική μοριοδότησή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επανακατάταξη ορισμένων υποψηφίων με μεταβολή των ωρών απασχόλησης και την κατάταξη μιας υποψήφιας που είχε προσληφθεί με τους αρχικούς πίνακες, ως μη προσληπτέας, καθότι τα μόριά της (20) και η δήλωση προτίμησής της σε ώρες, δεν το επέτρεπαν. Κατά συνέπεια, η υποψήφια αυτή έπρεπε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, δυστυχώς, να απολυθεί. Είδαμε από την αρχή της διαδικασίας τις δυσλειτουργίες και τις στρεβλώσεις που δημιουργεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Και όχι μόνο εμείς, δεκάδες Δήμοι στη χώρα το αντιμετωπίζουν. Ειδικά Δήμοι με εκτεταμένη περιφέρεια, που έχουν πολλές και διάσπαρτες σχολικές μονάδες διαφόρων μεγεθών (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Μακάρι να επιτυγχάναμε το ιδανικό, οι επιτυχόντες από κάθε ενότητα να συμπίπτουν ακριβώς με τον αριθμό των σχολικών μονάδων της ενότητας και τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης σ’ αυτές.

Δυστυχώς, με την προβλεπόμενη διαδικασία, δεν κατέστη δυνατόν. Για όσους γνωρίζουν από τέτοιου είδους προκηρύξεις, δεν είναι εφικτό. Ήδη έχουμε 5 κενές θέσεις και ετοιμαζόμαστε για την έκδοση νέας προκήρυξης. Γνωρίζουμε τα κενά που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, μέχρι να πληρωθούν οι κενές θέσεις με τη νέα προκήρυξη καλύπτουμε την καθαριότητα με προσωπικό του Δήμου και προστρέχουμε άμεσα και καλύπτουμε κάθε ανάγκη.

Η τοποθέτηση των επιτυχόντων γινόταν κάθε φορά σύμφωνα με τις ώρες που είχαν επιτύχει και τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Όπου ήταν δυνατόν λαμβάναμε υπ’ όψιν τον τόπο κατοικίας για την τοποθέτηση, σε μερικές περιπτώσεις όμως αυτό δεν ήταν δυνατόν (π.χ. για τα 2 σχολεία 3ωρης απασχόλησης –Φιλιατρά και Γαργαλιάνους- και οι δύο τελικά επιτυχούσες είναι κάτοικοι Κυπαρισσίας). Θέσαμε όλες αυτές τις δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες του Υπουργείου, τόσο τηλεφωνικά όσο και εγγράφως, η απάντηση ήταν συνοπτικά «εφαρμόσατε τα προβλεπόμενα» (συγκεκριμένα στο αρ. 8 της Υπ. Απόφασης). Με την –προφορική- υπόσχεση ότι έχουν ήδη ενημερωθεί και από άλλους Δήμους για τα προβλήματα αυτά και στην επόμενη σχολική περίοδο θα βελτιωθεί η διαδικασία.

Η ευαισθησία της Δημοτικής Αρχής για την εύρεση εργασίας των δημοτών μας είναι δεδομένη. Ο δήμαρχος προτείνει την πρόσληψη καθαριστριών για τις σχολικές μονάδες σε μόνιμη βάση, προκειμένου να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Οι μόνιμες καθαρίστριες θα μπορούσαν να είναι οι φύλακες των σχολικών μονάδων με σημαντική βοήθεια στο έργο των εκπαιδευτικών. Είναι, όμως, απαράδεκτο το φαινόμενο, κάποιοι να καπηλεύονται την ανάγκη για εργασία για λόγους μικροπολιτικούς. Τους γνωρίζουμε ότι αν επιθυμούν, μπορούν να ενημερωθούν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη διαδικασία της επιλογής και της τοποθέτησης των καθαριστριών.

Οι δημοσιεύσεις στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μοναδικό σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων και όχι την επίλυση των προβλημάτων για την επίλυση των οποίων αγωνίζεται η Δημοτική Αρχή με όλες της τις δυνάμεις».