Δ.Σ Τριφυλίας: “Stop” στο σπάσιμο κωδικού 128.358.83 ευρώ για 6 απευθείας αναθέσεις

Δ.Σ Τριφυλίας: “Stop” στο σπάσιμο κωδικού 128.358.83 ευρώ για 6 απευθείας αναθέσεις

Υπερψηφίστηκαν εναλλακτικές προτάσεις τροποποίησης προϋπολογισμού για διαγωνισμό

Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας στη μεικτή (μέσω τηλεδιάσκεψης και δια ζώσης) συνεδρίαση, απόντος του δημάρχου, που διεξήχθη την Παρασκευή το απόγευμα, τροποποίηση του προϋπολογισμού που, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε μείωση κωδικού για «Εργασίες αντιπυρικής/αντιπλημμυρικής προστασίας (νέα εργασία)» ποσού 128.358,83 ευρώ και σπάσιμό του σε 6 νέους κωδικούς ανά Δημοτική Ενότητα για απευθείας αναθέσεις.

Από την πλειοψηφία του Σώματος υπερψηφίστηκαν οι δύο εναλλακτικές προτάσεις που, με βεβαιώσεις για το σύννομό τους από τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υπηρεσίας ως ο νόμος ορίζει, κατέθεσαν αντιστοίχως οι δημοτικοί σύμβουλοι παρατάξεως της αντιπολίτευσης, Ιωάννης Κατσούλας, Χαράλαμπος Καναλουπίτης και Γιάννης Αδρακτάς, καθώς και ο επικεφαλής της “Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας”, Δημήτρης Δριμής, και οι οποίες αφορούσαν στους ίδιους κωδικούς, να μη σπάσει ο κωδικός για απευθείας αναθέσεις αλλά να διεξαχθεί διαγωνισμός για τις ως άνω υπηρεσίες.

Στις τροποποιήσεις που είχε αποφασίσει η Ο.Ε. και εισήχθησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο περιλαμβανόταν και η μείωση κωδικού για «Εργασίες κλειστού γυμναστηρίου Γαργαλιάνων» ποσού 84.547,71 ευρώ με ταυτόχρονη δημιουργία 2 νέων Κωδικών για «Προμήθεια σιντριβανιού Δ.Ε. Φιλιατρών» ποσού 37.138 ευρώ και «Προμήθεια σιντριβανιού Δ.Ε. Κυπαρισσίας» 25.172 ευρώ, που επίσης απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία του Σώματος, υπερψηφίζοντας τις εναλλακτικές προτάσεις να παραμείνει ως έχει ο Κωδικός για το Κλειστό Γυμναστήριο Γαργαλιάνων και να διατεθεί το ποσό για εργασίες επισκευής του.

Το 1ο θέμα στην ημερήσια διάταξης της συνεδρίασης ήταν «Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 (Έγκρ. της αριθ.235-238-254/2021 ΑΟΕ) και εναλλακτική πρόταση».

Η εναλλακτική πρόταση των Γιάννη Κατσούλα, Χαράλαμπου Καναλουπίτη και Γιάννη Αδρακτά είχε ως εξής: «Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων μας ως δημοτικοί σύμβουλοι καταθέτουμε εναλλακτική πρόταση στις υπό ψήφιση τροποποιήσεις του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής: Στον εγκεκριμένο από το Μάρτιο προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου στον ΚΑΕ 30.7336.ΟΟ1 είναι εγγεγραμμένη πίστωση 128.358.83 ευρώ για εργασίες αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας. Εργασίες που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί από το Μάιο. Όχι μόνο δε μεριμνήσατε και δεν προγραμματίσατε την εκτέλεση των εργασιών αυτών, αλλά εισάγετε για τροποποίηση με την 238/2021 ΑΟΕ την κατάτμηση του κωδικού σε έξι επί μέρους ΚΑΕ και να προχωρήσετε σε απευθείας αναθέσεις.

Η διαδικασία αυτή ναι μεν προβλέπεται, δεν εξασφαλίζει όμως και δεν υπηρετεί τη βασική αρχή της οικονομικότητας. Είναι αδικαιολόγητη αυτή η καθυστέρηση που επιδείξατε, προφανώς εσκεμμένα.

Επίσης να μη μεταφερθεί ποσό 10.000 ευρώ από τον ΚΑΕ 15.7321.005 «Επισκευή σχολικών κτηρίων Κυπαρισσίας» για τη δημιουργία ΚΑΕ 25.6264.01 για «Επισκευή αντλιών Αρκαδικού Ποταμού». Προτείνουμε να παραμείνουν ως έχουν οι ΚΑΕ 30.7336.001 και 15.7321.005 και να προχωρήσετε άμεσα στη δημοπράτηση των εργασιών.

Επίσης με την αριθ.254/2021 ΑΟΕ εισάγετε τροποποίηση του προϋπολογισμού δημιουργώντας ΚΑΕ για προμήθεια σιντριβανιών στις Δ.Ε Κυπαρισσίας ΚΑΕ 15.7135.09 με το ποσό των 25.172,00 (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) και Φιλιατρών ΚΑΕ 15.7135.08 με το ποσό 37.138,00 ευρώ, με ισόποσες μειώσεις από τον ΚΑΕ 15.7321.01 “Εργασίες κλειστού Γυμναστηρίου Γαργαλιάνων”, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως επείγουσα τη διαδικασία, χωρίς την απαραίτητη αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα της προμήθειας. Προτείνουμε να παραμείνει ως έχει ο ΚΑΕ 15.7321.01 και να διατεθεί το ποσό για τις εργασίες κλειστού Γυμναστηρίου Γαργαλιάνων».

Η εναλλακτική πρόταση του Δημήτρη Δριμή είχε ως εξής: «Καταθέτω εναλλακτική πρόταση στις υπό ψήφιση τροποποιήσεις του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής:

Α) Στον εγκεκριμένο από το Μάρτιο 2021 προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου είναι εγγεγραμμένη πίστωση 128.358.83 ευρώ στον ΚΑΕ 30.7336.ΟΟ1, για εργασίες αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί το Μάιο στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου.

Όχι μόνο δε φροντίσατε να γίνουν στον καιρό τους αλλά φέρνετε για τροποποίηση, με την 238/2021 ΑΟΕ, την κατάτμηση του κωδικού σε έξι επιμέρους ΚΑΕ για να προχωρήσετε σε έξι απευθείας αναθέσεις το Νοέμβριο! Η διαδικασία αυτή δεν εξασφαλίζει και δεν υπηρετεί, κατά τη γνώμη μας, τις βασικές αρχές της οικονομικότητας και της διαφάνειας. Ο κωδικός πρέπει να μείνει ως έχει. Επίσης να μη μεταφερθεί ποσό 10.000 ευρώ από τον ΚΑΕ 15.7321.005 “Επισκευή σχολικών κτιρίων Κυπαρισσίας” για τη δημιουργία ΚΑΕ 25.6264.01 για “Επισκευή αντλιών Αρκαδικού Ποταμού”. Προτείνουμε, λοιπόν, να παραμείνουν ως έχουν οι ΚΑΕ 30.7336.001 και 15.7321.005 και να προχωρήσετε άμεσα στη δημοπράτηση των εργασιών, ως έχουν.

Β) Με την αριθ.254/2021 ΑΟΕ εισάγετε τροποποίηση του προϋπολογισμού δημιουργώντας ΚΑ Εξόδων για προμήθεια σιντριβανιών στις Δ.Ε Κυπαρισσίας ΚΑΕ 15.7135.09 με το ποσό των 25.172,00 (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) και Φιλιατρών ΚΑΕ 15.7135.08 με το ποσό 37.138,00 ευρώ, με ισόποσες μειώσεις από τον ΚΑΕ 15.7321.01, που αφορά σε επισκευές του Κλειστού Γυμναστηρίου Γαργαλιάνων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως επείγουσα τη διαδικασία των σιντριβανιών και όχι του Γυμναστηρίου! Προτείνουμε να παραμείνει ως έχει ο ΚΑΕ 15.7321.01 και να διατεθεί το ποσό για τις εργασίες επισκευής του Γυμναστηρίου Γαργαλιάνων, το οποίο έχει σοβαρά προβλήματα τόσο στη στέγη όσο και στα πλαϊνά».

Υπέρ της έγκρισης των αποφάσεων της Ο.Ε. για την τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος ως εισήχθη το θέμα και κατά των εναλλακτικών προτάσεων ψήφισαν ο πρόεδρος του Δ.Σ. Τριφυλίας, οι επτά αντιδήμαρχοι και ο Θεόδωρος Αντωνόπουλος από την παράταξη της Χάιδως Παναγιωτοπούλου. Κατά (μερικώς) των αποφάσεων της Ο.Ε. ως εισήχθη το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και υπέρ των εναλλακτικών προτάσεων ψήφισαν οι Παναγιώτης Κατσίβελας, Γιάννης Μερκούρης, Γιάννης Κατσούλας, Χαράλαμπος Καναλουπίτης, Παναγιώτης Τσαφαράς, Δημήτρης Δριμής, Ευάγγελος Κοροβίλας, Παναγιώτης Αλευράς, Στάθης Ανδρινόπουλος, Μαγδαληνή Καμπύλη-Ανδρινοπούλου, Γιάννης Αδρακτάς και Γιάννης Παρασκευόπουλος.

Του Ηλία Γιαννόπουλου