Δήμος Τριφυλίας: Μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη

Δήμος Τριφυλίας: Μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη

Με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη συγκαλείται η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας σε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση την Τρίτη, 23 Νοεμβρίου, στη 1.00 μετά το μεσημέρι.

Τα θέματα, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση της συνεδρίασης, έχουν ως εξής:

1) Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών / φωτοτυπικών (toner – drum) Δήμου Τριφυλίας 2021 – 2022»

2) Έγκριση των με αριθ. 2311/18-11-2021 & 2312/18-11-2021 αποφάσεων δημάρχου Τριφυλίας σχετικά με τη μετακίνηση υπηρεσιακών οχημάτων

3) Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικού φωτισμού και κτηρίων Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Αετού»

4) Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου «Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τριφυλίας» (Α.Μ. 28/2020)

5) Καθορισμός όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων, ΔΕ Κυπαρισσίας – Αετού – Αυλώνος – Τριπύλης 2021-2022».

Του Ηλία Γιαννόπουλου