Δήμος Τριφυλίας: Μομφές για αναθέσεις καθαρισμού παραλιών Νοέμβρη-Δεκέμβρη

Δήμος Τριφυλίας: Μομφές για αναθέσεις καθαρισμού  παραλιών Νοέμβρη-Δεκέμβρη

Μομφές και σοβαρά ερωτήματα, που έμειναν αναπάντητα, εκφράστηκαν από τους δημοτικούς συμβούλους παρατάξεων της αντιπολίτευσης, Σταματία Αλεξοπούλου και Γιάννη Μερκούρη, στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας, σχετικά με έξι απευθείας αναθέσεις για εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων – παραλιών και μεταφορά υπολειμμάτων καθαρισμού χειμωνιάτικα!

Η απόφαση στο θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης, ανά Δημοτική Ενότητα, των εργασιών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων – παραλιών και μεταφορά υπολειμμάτων καθαρισμού (2021)» ελήφθη κατά πλειοψηφία, με μόνες θετικές ψήφους αυτές των τεσσάρων αντιδημάρχων, Δημητρίου Στριμπάκου, Αντωνίου Βλάχου, Νικολάου Φρούσου και Αλεξάνδρου Κουτρουμπή.

Στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΔΧΖΩΗΕ-ΑΔ7 αναγράφεται ότι ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Δημήτριος Στριμπάκος, εισηγούμενος το θέμα ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Με το αριθ. πρωτ. 14374/04-11-2021 έγγραφό του ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κ. Ασημακόπουλος εισηγείται την ανάγκη ανάθεσης, ανά Δημοτική Ενότητα, των εργασιών για τον καθαρισμό – αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων, παραλιών και μεταφορά των υπολειμμάτων αποψίλωσης – καθαρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 80.000 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιγράφονται στις κάτωθι μελέτες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου: – αριθ. ΚΑΘ1/2021 Μελέτη για τη ΔΕ Γαργαλιάνων, προϋπολογισμού 14.842,80 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) – αριθ. ΚΑΘ2/2021 Μελέτη για τη ΔΕ Φιλιατρών, προϋπολογισμού 14.842,80 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) – αριθ. ΚΑΘ3/2021 Μελέτη για τη ΔΕ Κυπαρισσίας, προϋπολογισμού 14.842,80 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) – αριθ. ΚΑΘ4/2021 Μελέτη για την ΔΕ Αυλώνος, προϋπολογισμού 14.842,80 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) – αριθ. ΚΑΘ5/2021 Μελέτη για τη ΔΕ Αετού, προϋπολογισμού 14.842,80 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) – αριθ. ΚΑΘ6/2021 Μελέτη για τη ΔΕ Τριπύλης, προϋπολογισμού 4.947,60 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και αφορούν στην αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης από δρόμους και κοινόχρηστους χώρους και την αποκομιδή, απομάκρυνση και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού με διάφορα μηχανικά μέσα (τριαξονικά φορτηγά, ελπυστριοφόρο-ελαστιχοφόρο φορτωτή κ.λπ.), κατόπιν σχετικής εντολής της Διεύθυνσης Καθαριότητας, η οποία θα έχει την επίβλεψη. Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2021.

Ο Δήμος μας και ειδικά η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και τη μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού, λόγω της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, της υποστελέχωσης του Δήμου με ανθρώπινο δυναμικό, των μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων, αλλά και της μη επάρκειας μηχανολογικού εξοπλισμού.

Για να μπορέσει ο Δήμος μας να ανταποκριθεί στην αυξημένη ανάγκη των εν λόγω εργασιών, κρίνεται αναγκαία η ανάθεσή τους και η σύμβαση με ανάδοχο που θα τις υλοποιήσει.

Θέτω υπόψη σας όλα τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Από την πλευρά της, η δημοτική σύμβουλος της παράταξης “Ανοιχτοί Ορίζοντες”, Σταματία Αλεξοπούλου, τοποθετήθηκε ως εξής: «Διαφωνώ με την απευθείας ανάθεση εργασιών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων – καθαρισμού παραλιών και μεταφορά υπολειμμάτων καθαρισμού ανά Δημοτική Ενότητα. Τέλη Οκτωβρίου συντάχθηκαν οι μελέτες για ανάθεση ανά Δημοτική Ενότητα και θεωρήθηκαν αρχές Νοεμβρίου. Ποιο το νόημα καθαρισμού παραλιών Νοέμβριο ή Δεκέμβριο μήνα; Ποιοι είναι οι κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι χρήζουν καθαρισμού Νοέμβριο ή Δεκέμβριο μήνα αλλά δεν καθαρίστηκαν στην διάρκεια όλου του έτους; Μας λέτε πού έγιναν το 2020 καθαρισμοί και αποψιλώσεις, σε ποια σημεία; Δε μας δόθηκαν πειστικές απαντήσεις στα ερωτήματα. Ψηφίζω κατά».

Ακολούθως, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “ΤΡΙΦΥΛΙΑ Συνεχίζουμε”, Γιάννης Μερκούρης, τόνισε: «Σε περίοδο χειμώνα με τις γνωστές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας, εισάγετε στο Σώμα για έγκριση ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και παραλιών! Εργασίες που οφείλατε να είχατε ολοκληρώσει, τουλάχιστον, των παραλιών με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου. Υπήρχε κωδικός εξόδου στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου από το Μάρτιο μήνα. Γιατί δεν προχωρήσατε σε διαγωνιστική διαδικασία από τότε; Με την εκτέλεση του καθαρισμού των παραλιών θα είχατε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του Δήμου και θα είχατε μεριμνήσει μέσα από τη μελέτη να γινόταν και καθαρισμός των κοινοχρήστων χώρων πριν από τον ερχομό του χειμώνα. Δε λειτουργήσατε με τον απαραίτητο και απαιτούμενο προγραμματισμό και έρχεστε να λειτουργήσετε απολογιστικά, όπως ομολόγησαν οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου Περιβάλλοντος, τ. Καθαριότητας.

“Οφειλές για εργασίες δηλαδή που πρέπει να πληρωθούν”. Παρά τις επανειλημμένες και επίμονες ερωτήσεις μας δε λάβαμε υπεύθυνες απαντήσεις για τις υποχρεώσεις του Δήμου και για τις εργασίες που προτίθεστε να κάνετε. Γιατί λείπει από τις μελέτες η αναλυτική περιγραφή των εργασιών που είναι απαραίτητες να γίνουν όπως ισχυρίζεστε;

“Η αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης!!! και καθαρισμός σημείων που επανατοποθετούνται φυτικά υπολείμματα!”. Ποιος ογκομέτρησε αυτά τα φυτικά υπολείμματα και χρειάζονται ογδόντα χιλιάδες ευρώ για την απομάκρυνσή τους; Τέτοιες ενέργειες σας εκθέτουν και συγχρόνως εκθέτουν και το Δήμο. Αδυνατώ να συναινέσω σε τέτοιες διαδικασίες και ψηφίζω κατα».

Τελικά, η Ο.Ε. «αποφασίζει κατα πλειοψηφία: Εγκρίνει την ανάθεση, ανά Δημοτική Ενότητα, της σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων – παραλιών και μεταφορά υπολειμμάτων καθαρισμού (2021), όπως αυτές αναφέρονται στις αριθ. ΚΑΘ1/2021, ΚΑΘ2/2021, ΚΑΘ3/2021, ΚΑΘ4/2021, ΚΑΘ5/2021 και ΚΑΘ6/2021 Μελέτες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου. H διάρκεια των εργασιών θα είναι έως 31/12/2021. Μειοψηφούντων των κ.κ. Μερκούρη και Αλεξοπούλου, οι οποίοι ψήφισαν κατά. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 271/2021».

Του Ηλία Γιαννόπουλου