Δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης πασχόντων από άνοια στην Καλαμάτα

Δωρεάν υπηρεσίες  υποστήριξης πασχόντων από άνοια στην Καλαμάτα

Η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη των πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα αποτέλεσε το θέμα ενημέρωσης του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου από στελέχη του «IASIS Α.Μ.Κ.Ε. Κέντρο Ημέρας για τη μνήμη και την άνοια» που εγκαινιάζει τη λειτουργία του στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Πρόκειται για δράση ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Κατά τη συνάντηση με το δήμαρχο, παρουσία και της διευθύντριας της Διεύθυνσης Πρόνοιας Λευκοθέας Καράμπελα, υπήρξε ενημέρωση από την κοινωνική λειτουργό Παναγιώτα Αναγνωστοπούλου και το νοσηλευτή Ελευθέριο Δημητρακόπουλο για τη λειτουργία της δομής, που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2021.

Σημειώνεται ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν και αποσκοπούν -μεταξύ άλλων- στην ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών και φροντιστών.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει τοποθετήσει τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής στην κορυφή της ατζέντας του, σημειώνοντας ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρόνοιας για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων.