Έκτακτη χρηματοδότηση 200.000 ευρώ στο Δήμο Οιχαλίας

Έκτακτη χρηματοδότηση  200.000 ευρώ στο Δήμο Οιχαλίας

Νέα έκτακτη χρηματοδότηση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού» καθώς και «Πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021» του υπουργείου Εσωτερικών και αφορά σε επείγουσες εργασίες, μελέτες και εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και καθαρισμού ρεμάτων, καθώς και σε εργασίες αποκατάστασης υποδομών και δικτύων, σε πληγείσες από τις πυρκαγιές του Αυγούστου περιοχές.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται μεταξύ άλλων: 4,5 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκ των οποίων 3,26 εκατ. ευρώ αφορούν σε καθαρισμούς και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και 1,24 εκατ. ευρώ σε αποκαταστάσεις υποδομών και καθαρισμούς ρεμάτων.

Επίσης, προβλέπονται 200.000 ευρώ για το Δήμο Οιχαλίας για έργα αποκατάστασης υποδομών και δικτύων.

Σχετικά ο Στ. Πέτσας δήλωσε: «Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στην Αυτοδιοίκηση και συνεχίζουμε – συνεπείς στη δέσμευσή μας – να στηρίζουμε οικονομικά τις Περιφέρειες και τους Δήμους, όπου αυτό απαιτείται, αίροντας χρόνιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δρομολογώντας, άμεσα, όλα τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, που θα θωρακίσουν τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Με αμεσότητα και σχέδιο, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα συνεχίζουμε να κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων και την αποκατάσταση των υποδομών σε όλες τις πληγείσες περιοχές».