Έργα καθημερινότητας

Έργα καθημερινότητας

Υπάρχει μια αλήθεια στο δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής: “Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται σε όλη την πόλη εργασίες και συντηρήσεις υποδομών από συνεργεία του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Εργασίες εξελίσσονται στις γειτονιές και σε κεντρικότερα σημεία της πόλης, με έμφαση να δίνεται στην αποκατάσταση φθορών σε πεζοδρομία και στη δημιουργία νέων όπου κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης υλοποιούνται έργα αποκατάστασης φθορών σε δημοτικές οδούς, καθώς κι άλλα μικρά τεχνικά έργα (εγκάρσια, ρειθροκράσπεδα κ.ά.).

Ταυτόχρονα, συνεργεία του Δήμου προχωρούν σε εργασίες συντήρησης υφιστάμενων ραμπών ΑμεΑ.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της πόλης”.

Επειδή, όμως, η καθημερινότητα είναι κάτι σαν τη… Λερναία Ύδρα, σοφότερο θα ήταν να σταματήσουν οι διθύραμβοι και να συνεχιστεί η προσπάθεια…

Α.Π.