Η ανακύκλωση στη Μάνη μέσα από ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι

Η ανακύκλωση στη Μάνη μέσα από ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι

Ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι, ανοιχτό σε όλους, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Πράσινη Μάνη», καθώς με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών ενημερώνει και περνά στη νέα γενιά μηνύματα για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι ήδη χρησιμοποιείται από τους μαθητές και τους ενήλικες κατά τη διάρκεια του έργου και είναι διαθέσιμο για δωρεάν χρήση προς κάθε ενδιαφερόμενο (ιστοσελίδα του ‘GreenMani’, https://www.green-mani.gr/drasi-4/ )

Η πλατφόρμα επιστρατεύει τα προσφιλή στους μαθητές αλλά και στους ενήλικες ηλεκτρονικά παιχνίδια, και τα αξιοποιεί ως εργαλεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοχής και των μαθησιακών στόχων του έργου.

Εμπεδώνοντας την ανακύκλωση

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι ενσωματώνει τις πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται στο έργο, με στόχο την καλύτερη αφομοίωση του περιεχομένου αυτού από τους μαθητές και ενήλικες. Το παιχνίδι απευθύνεται σε μαθητές και ενήλικες, με έμφαση όμως στην ηλικία των 7-14 χρονών, που είναι καθοριστική στην εμπέδωση των αρχών της ανακύκλωσης και περιλαμβάνει επίπεδα δυσκολίας. Είναι δε σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι απλό και να μπορεί να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες στους χρήστες.

Η υλοποίηση του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε σε 5 φάσεις, από τη δημιουργία σεναρίων, χαρακτήρων, βασικής δομής παιχνιδιού, και ορισμού αντικειμένων που αναπτύχθηκαν με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων, μέχρι την αξιολόγηση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού με συμμετοχή χρηστών από τις στοχευμένες ομάδες του έργου, την αναπροσαρμογή, ανατροφοδότηση, διορθώσεις του παιχνιδιού βάσει των αποτελεσμάτων και, τέλος, την παράδοση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού προς χρήση.

«Πράσινη Μάνη»

Για μια ακόμα φορά φορείς της κοινωνίας των πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υλοποιούν ένα σημαντικό έργο, με χρηματοδότηση του «Πράσινου Ταμείου», με ωφελούμενη μια ολόκληρη κοινωνία, μέσα από την καλύτερη διαχείριση των Ανακυκλώσιμων Στερεών Αποβλήτων της Δυτικής Μάνης, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος της περιοχής και με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, με όρους αειφορίας.

Το έργο «Πράσινη Μάνη» υλοποιείται από την Εταιρεία Συμβούλων «Αργοναύτες» και το Δήμο Δυτικής Μάνης και χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο», με σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για την Ανακύκλωση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, όλες τις κοινωνικές ομάδες στα όρια του Δήμου, όπως είναι οι επαγγελματίες, τα στελέχη της Τ.Α., οι πολίτες, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, ενώ μπορεί να αποτελέσει πρότυπο καλών πρακτικών για πολλές τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα.

Με επίκεντρο τα παιδιά

Μία από τις πιο σημαντικές κοινωνικές ομάδες που το έργο έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει και δείχνει την ευαισθησία των φορέων υλοποίησης, αλλά και του «Πράσινου Ταμείου», είναι τα παιδιά, το μέλλον του τόπου, προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα γενιά ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών , που να γνωρίζουν ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που καταστρέφουν τον πλανήτη και επιτείνουν την κλιματική αλλαγή.

Σκοπός του έργου «Πράσινη Μάνη» είναι τα καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο- μέταλλα) και το οργανικό κλάσμα, κομποστοποιήσιμο (φλούδες, χόρτα, κόκκαλα και γενικά ότι προέρχεται από την κουζίνα) να μην πηγαίνουν στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής, αλλά να γίνεται διαλογή στην πηγή.

Για το λόγο αυτό το έργο αναπτύσσει και εφαρμόζει πιλοτικές δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, με τη διαλογή στην πηγή, των ΑΣΑ και των βιοαποβλήτων. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων: του Δήμου Δυτικής Μάνης, των δημοτών, των επισκεπτών, φορέων όπως επαγγελματικοί σύλλογοι, σχολικές μονάδες, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, εθελοντικοί φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι και όλος ο γενικός πληθυσμός.

Πρόκειται για μια συνεργασία της Εταιρείας Συμβούλων ΜΚΟ «Αργοναύτες» με το Δήμο Δυτικής Μάνης, με το δήμαρχο Δημήτρη Γιαννημαρά να επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία για το περιβάλλον και την ανακύκλωση.