ΚΕΠΕΠΨΥ Μεσσηνίας: Το πρώτο Βιωματικό Σεμινάριο για καθηγητές-συμβούλους Σχολικής Ζωής

ΚΕΠΕΠΨΥ Μεσσηνίας: Το πρώτο Βιωματικό Σεμινάριο για καθηγητές-συμβούλους Σχολικής Ζωής

Το πρώτο Βιωματικό Σεμινάριο για καθηγητές-συμβούλους Σχολικής Ζωής πραγματοποίησε η Επιστημονική Ομάδα του ΚΕΠΕΠΨΥ σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, καθώς και με την υποστήριξη του συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Ιωάννη Σόλαρη.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 12 εκπαιδευτικοί από διαφορετικά σχολεία της Καλαμάτας (Γυμνάσια και Λύκεια), πραγματοποιήθηκαν 5 συναντήσεις, συγκεκριμένα στις 18 και 25 Οκτωβρίου και 1η, 8 και 15 Νοεμβρίου, ενώ κάθε μία είχε διάρκεια 3 ωρών.

Στόχοι του σεμιναρίου ήταν οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες για το πώς μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο του συμβούλου Σχολικής Ζωής. Να κατανοήσουν το ρόλο και την πρακτική της συμβουλευτικής συζήτησης με τον έφηβο. Να εξασκηθούν πάνω σε βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες και να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της ενσυναίσθησης στη διαδικασία της συμβουλευτικής με τον έφηβο που χρειάζεται τη βοήθειά τους.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι διαμορφώθηκε ένα ζεστό κλίμα μεταξύ των μελών της ομάδας, όπου οι εκπαιδευτικοί μοιράστηκαν τους προβληματισμούς και τα συναισθήματά τους, όπως και τις θετικές προσδοκίες τους σε σχέση με το νέο αυτό ρόλο που αναλαμβάνουν.

Μέσα από βιωματικές δράσεις, που ενίσχυσαν την ενεργή συμμετοχή τους, οι εκπαιδευτικοί επεξεργάστηκαν τους επιβαρυντικούς παράγοντες που μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην ομαλή διεξαγωγή της συμβουλευτικής διαδικασίας και, κατά επέκταση, την αυτοεκτίμηση του εφήβου. Αναζητήθηκαν και προσδιορίστηκαν εκφράσεις που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τον έφηβο που τους προσεγγίζει για να μοιραστεί την προσωπική του δυσκολία, ενδυναμώνοντας παράλληλα την αυτονομία του και τη μοναδικότητά του.

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη θέσπισης ορίων και ενός συγκεκριμένου πλαισίου μέσα στο οποίο να διενεργείται η συμβουλευτική συζήτηση.

Οι συμμετέχοντες επεξεργάστηκαν επίσης τα εμπόδια στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία που δυσκολεύουν τη δημιουργία μιας ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ του καθηγητή – συμβούλου και εφήβου. Εξασκήθηκαν μέσα από παιχνίδια ρόλων σε τεχνικές που θα τους βοηθήσουν μέσα από την αυθεντική στάση τους να στέλνουν το μήνυμα στον έφηβο ότι τον «συν-αισθάνονται», ότι εμπλέκονται συναισθηματικά στην εμπειρία του, χωρίς να του δίνουν έτοιμες λύσεις για τη διαχείριση των προβλημάτων του.

Χαρακτηριστικά είναι και τα λόγια των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμμετοχή τους στο βιωματικό σεμινάριο:

-«άλλαξε τον τρόπο που βλέπω τα παιδιά στο σχολείο»

-«πήρα ιδέες, έλαβα κατευθυντήριες γραμμές, ένιωσα μεγαλύτερη σιγουριά, είμαι πιο αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρω στο ρόλο μου ως σύμβουλος Σχολικής Ζωής»

-«μου άνοιξε μια καινούργια πόρτα. Μου δείχνει την πόρτα της επικοινωνίας με τους μαθητές αλλά και γενικότερα»

-«θα σύστηνα και άλλοι συνάδελφοι να το παρακολουθήσουν και όχι μόνο σε όσους έχουν αναλάβει το ρόλο του συμβούλου Σχολικής Ζωής, αλλά σε όλους για να μπορούν να διαχειριστούν προβλήματα και να μάθουν πρακτικές συμβουλευτικής»

-«θα το σύστηνα σε όλους τους συναδέλφους και όχι μόνο σε συμβούλους, διότι αναπτύσσονται δεξιότητες που βοηθούν στην καθημερινή επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών».

Να σημειωθεί πως το Φεβρουάριο του 2021 θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο Βιωματικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – σχολικούς Συμβούλους Σχολικής Ζωής.