Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους τις επόμενες ώρες

Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους τις επόμενες ώρες

Δελτίο αναγγελίας θυελλωδών ανέμων για τις επόμενες ώρες, εξέδωσε και το Λιμεναρχείο Καλαμάτας εφιστώντας την προσοχή σε πολίτες και επαγγελματίες.

“1. Κατόπιν δελτίου καιρού της ΕΜΥ την 29 Νοεμβρίου 2021 0400 UTC αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή αρμοδιότητας Κ.Λ. Καλαμάτας θυελλώδεις άνεμοι. Παρακαλείσθε για την άμεση ετοιμότητα μέσων και προσωπικού για την περίπτωση που αιτηθεί η συνδρομή σας και τη λήψη κάθε απαιτούμενου, κατά κρίση σας, μέτρου ερχόμενοι σε συνεννόηση με την Υπηρεσία μας.

2. Αλιευτικοί και ναυταθλητικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους προς αποφυγή δραστηριοποίησης κατά το χρόνο ισχύος δελτίου αναγγελίας θυελλωδών ανέμων.

3. Ναυτικοί Πράκτορες παρακαλούνται για την ενημέρωση πλοιάρχων ορμούντων πλοίων.

4. Ο.Τ.Α. παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους“.