Μεσσηνία: Επί τάπητος η πορεία έργων στις 12, 22η και 23η επαρχιακές οδούς

Μεσσηνία: Επί τάπητος η πορεία έργων  στις 12, 22η και 23η επαρχιακές οδούς

Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα «Π. Φωτέας» του Διοικητηρίου, υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου, με θέμα την εξέλιξη έργων στις επαρχιακές οδούς 12η, 22η και 23η.

Ειδικότερα, συζητήθηκε η πορεία των εξής έργων: α) «Βελτίωση -συντήρηση 12ης επαρχιακής οδού Άγιος Ανδρέας-Λογγά-Καλλιθέα-Πύλος», προϋπολογισμού 247.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της ΠΕ Μεσσηνίας και β) «Συντήρηση – οδική ασφάλεια – αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 22η & 23η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Μεσσηνίας (Τμήμα Ανδρούσα – Καλογερόρραχη – Λάμπαινα – Τρίκορφο)», προϋπολογισμού 339.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Όσον αφορά στο πρώτο έργο, έχει ολοκληρωθεί το μέρος των τεχνικών που προβλέπονταν από τη μελέτη, έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κατολίσθησης με αντίστοιχη διαπλάτυνση της οδού στην περιοχή Μηλίτσας, έχει υλοποιηθεί διαμόρφωση των τάφρων της οδού για μήκος 31 χλμ. και, τέλος, έχει κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος, μήκους 400 μέτρων, με στόχο την ορθολογική διαχείριση της απορροής των ομβρίων υδάτων. Τις επόμενες ημέρες δε, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, κατά θέσεις και απομένει η εργασία διαγράμμισης και σήμανσης της οδού.

Για το δεύτερο έργο έχουν ολοκληρωθεί οι ασφαλτικές εργασίες και η οριζόντια σήμανση και ολοκληρώνονται τις επόμενες μέρες τα τεχνικά έργα που προβλέπονταν. Ειδικότερα, τελειώνει η αποκατάσταση της κατολίσθησης στην περιοχή του Λαντζουνάτου και αντιμετωπίζεται η διευθέτηση των ομβρίων με κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου, ενώ κατασκευάζονται πτερυγιότοιχοι, σε υφιστάμενο τεχνικό έργο, για τη στερέωση των πρανών της οδού, στην αρχή της 22ης επαρχιακής και μετά τη διασταύρωση προς Αρχαία Μεσσήνη. Τέλος, για το έργο αυτό απομένει να υλοποιηθεί η κατακόρυφη σήμανση που προβλέπεται.

Να σημειωθεί πως στη συνάντηση συμμετείχαν ο περιφερειακός σύμβουλος Αναστάσιος Σαρδέλης, ο διευθυντής Τεχνικών Έργων Παναγιώτης Γιαννακέας, οι ανάδοχοι και οι επιβλέποντες των έργων.