Ο.Α.Κ. 4×4 Μεσσηνίας: Το μέλλον του Εθελοντισμού στα χέρια των παιδιών

Ο.Α.Κ. 4×4 Μεσσηνίας: Το μέλλον του Εθελοντισμού  στα χέρια των παιδιών

Καθώς ο εθελοντισμός και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο πηγάζουν από την καλλιέργεια και την παιδεία του κάθε ανθρώπου, μακρόπνοο και σημαντικής προτεραιότητας σχέδιο της «Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών» Καλαμάτας είναι η δημιουργία των Ακαδημιών της.

«Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΟΑΚ για ολοένα αυξανόμενη αφιλοκερδή προσφορά στην κοινωνία μας, πιστεύουμε ότι θα προέλθει από το φυτώριο αυτό, ώριμα συνειδητοποιημένων και έγκυρα εκπαιδευμένων ανθρώπων», σχολιάζει ο Κώστας Βλαχονικολός, ιδρυτικό μέλος της Ο.Α.Κ. Μεσσηνίας.

Και συνεχίζει: «Έτσι παιδιά κάθε ηλικίας μετά τα 5 έτη τους, θα μπορούσαν να απασχολούνται δημιουργικά κάποιες ώρες την εβδομάδα και να εκπαιδεύονται με γνώμονα την ιδέα του Εθελοντισμού, στην έννοια και στην πρακτική εφαρμογή της πρόληψης, της αντιμετώπισης συνεπειών από φυσικές καταστροφές αλλά και της κοινωνικής προφοράς».

Άλλωστε, απώτερος σκοπός της όλης δράσης είναι «όταν θα φτάνουν στην ηλικία των 15 ετών (και άνω) να εκπαιδεύονται πιο ενεργά στη χρήση πυροσβεστικών και λοιπών μέσων αντιμετώπισης καταστροφών, ώστε με την ενηλικίωση τους να εντάσσονται στο επιχειρησιακό τμήμα της Ο.Α.Κ.

Το όφελος θα είναι διπλό, καθώς, αφενός, η ομάδα θα διαθέτει ορθά εκπαιδευμένα μέλη και, αφετέρου, η κοινωνία θα αποκτήσει ενεργά συνειδητοποιημένους εθελοντές.

Έλα και εσύ στην οικογένειά μας, στήριξε την προσπάθειά μας!».

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες: 6988 600900.