ΟΑΕΔ: 800 θέσεις σε Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Γορτυνία, Σπάρτη, Οιχαλία και Καλαμάτα

ΟΑΕΔ: 800 θέσεις σε Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Γορτυνία, Σπάρτη, Οιχαλία και Καλαμάτα

Επιδότηση από 746,40 ευρώ έως 933,00 ευρώ, για 12 έως 18 μήνες

«Τρέχουν» δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ:
1. «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης». Ειδικά, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου: 800 νέες θέσεις εργασίας, με επιδότηση από 746,40 ευρώ έως 933,00 ευρώ, για 12 έως 18 μήνες (αιτήσεις από Παρασκευή 19/11/2021 έως 20/12/2021)

2. Νέο «πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 2.000 ανέργων 18-29 ετών»: 550 θέσεις (αιτήσεις από Δευτέρα 22/11/2021)

800 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη της δράσης για την απασχόληση 3.400 ανέργων του ΟΑΕΔ, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν (ευρέως εννοούμενα) λόγω της απολιγνιτοποίησης, στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου ορίστηκε η Παρασκευή 19η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13.00 με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 20ή Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15.00.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι 3.400 θέσεις της δράσης κατανέμονται, ανά Περιφέρεια, ως εξής:

-2.600 θέσεις για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας

-800 θέσεις για τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 3.400 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης

β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας, έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης (48.000.000 ευρώ)

γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας και Σπάρτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης -ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού- είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση.

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 550 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 στις 13.00 ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 2.000 ανέργων 18-29 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (1.450 θέσεις) και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (550 θέσεις).

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες και στους συμμετέχοντες καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος