Π.Ε. Μεσσηνίας: Προχωρούν εγγειοβελτιωτικά, Μιναγιώτικο και έργα οδοποιίας

Π.Ε. Μεσσηνίας: Προχωρούν εγγειοβελτιωτικά, Μιναγιώτικο και έργα οδοποιίας

Σε εγγειοβελτιωτικά έργα καθώς και σε έργα οδοποιίας, αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες,  ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος. Ειδικότερα, όσον αφορά στα εγγειοβελτιωτικά έργα, έκανε εκτενή αναφορά σε έργα ΓΟΕΒ, γεωτρήσεων και ιδιαίτερη αναφορά στο Μιναγιώτικο φράγμα.

Εγγειοβελτιωτικά – Έργο ΓΟΕΒ
Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο: «Αναβάθμιση αρδευτικού, αποστραγγιστικού και Οδικού Δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο έχει αντιμετωπίσει την επισκευή αντλιοστασίων, με παρεμβάσεις στον Μπουρνιά, όπου με αλλαγή σχάρας ενισχύεται η συγκράτηση φερτών υλών της αποστραγγιστικής τάφρου. Επίσης,  με εργασίες περίφραξης και νέας πόρτας εισόδου στο αντλιοστάσιο Αγίου Φλώρου, εξασφαλίζεται η προστασία του από πλημμυρικά φαινόμενα.

Στο φράγμα του Παμίσου πραγματοποιείται αλλαγή θυρών και επισκευή του μοτέρ ανύψωσης, ενώ στη γέφυρα του Παμίσου ανακατασκευάστηκε το δίκτυο διανομής ύδατος. Όσον αφορά στα καναλέτα, έχει γίνει αντικατάσταση σε μήκος 2 χλμ. στην περιοχή της Πιπερίτσας, στην Τρίοδο, στη Μεσσήνη, στη Μακάρια, στη Βιομηχανική Περιοχή, στη Σπερχογεία και στον Άρη.

Καθαρισμοί έχουν υλοποιηθεί στις χωμάτινες διώρυγες και επισκευές στις τσιμεντένιες, ενώ στο οδικό δίκτυο του ΓΟΕΒ έγιναν εργασίες διάστρωσης θραυστού υλικού, σε μήκος 10  χλμ., σε Σπερχογεία, Άρι και Ασπρόχωμα.

Εγγειοβελτιωτικά – έργο γεωτρήσεων
Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο:  «Επισκευή γεωτρήσεων Φιλιατρών», προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ιδίων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας. Το έργο αυτό θα επισκευάσει εξ ολοκλήρου τρεις γεωτρήσεις στην περιοχή των Φιλιατρών, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία φακέλων αδειοδότησης των γεωτρήσεων.

Μιναγιώτικο Φράγμα
Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης για την ένταξη της κατασκευής του Μιναγιώτικου φράγματος στο Ταμείο Ανάπτυξης, μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο μελετητικά έργο, το οποίο προβλέπει την υλοποίηση του φράγματος αλλά και των αντίστοιχων δικτύων άρδευσης, έχει προϋπολογισμό 98,5 εκ. ευρώ και προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω διαδικασίας Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Το έργο που στοχεύει στην επιτάχυνση της γεωργικής παραγωγής και την αύξηση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών, θα επιλύσει τα αρδευτικά προβλήματα της περιοχής της Πυλίας, αφού προβλέπεται χωρητικότητα ταμιευτήρα 11 εκ. κυβικά, αρδευόμενη επιφάνεια 35.000 στρεμμάτων και όφελος σε τουλάχιστον 3.500 αγρότες. Για το θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε, ότι η σημαντικότητα του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι θα κατασκευαστεί σε μια περιοχή που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών είναι από τις πρώτες που πλήττονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Έργα οδοποιίας Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι
Εγκρίθηκε επίσης στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το πρακτικό κατακύρωσης του αναδόχου για το έργο:  «Βελτίωση της Εθνικής Οδού Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος – Μεθώνη, Τμήμα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι», προϋπολογισμού 19.900.000 ευρώ, που αποτελεί το 1ο υποέργο της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ πράξης. Το οδικό αυτό έργο είναι συνολικού μήκους 8,836 χλμ. και περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας πέντε (5) ισόπεδων κόμβων. Ειδικότερα, όσον αφορά στα τεχνικά έργα, θα κατασκευαστούν δύο γέφυρες, μία στο ρέμα Ευαγγελίστριας, μήκους 12,00 μ., μία στο ρέμα Λαγκούβαρδου, μήκους 121,85 μ., δεκαεπτά οχετοί, φρεάτια υδροσυλλογής  και επενδεδυμένες τάφροι για την απορροή των ομβρίων σε διάφορες θέσεις. Τέλος,  προβλέπονται εργασίες σήμανσης-ασφάλισης, πληροφοριακές πινακίδες, διαγράμμιση των λωρίδων κυκλοφορίας, στηθαία ασφαλείας, έργα πρασίνου και έργα οδοφωτισμού.

Επαρχιακό δίκτυο
Στο μεταξύ, προχωρά και το έργο: «Βελτίωση – Συντήρηση 82ης Εθνικής Οδού Τμήμα Ασπρόχωμα-Μεσσήνη-Ριζόμυλος-Πύλος», προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο παρεμβαίνει με ασφαλτικές εργασίες αμέσως μετά το Χανδρινού και κατά θέσεις έως τη διασταύρωση προς Στενωσιά. Στον ίδιο άξονα βρίσκεται σε εξέλιξη και το έργο αντιμετώπισης της βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών στις επικίνδυνες στροφές της εθνικής οδού, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, με χρηματοδότηση και αυτό από ΠΔΕ.

Ξεκίνησε επίσης και το έργο «Βελτίωση – συντήρηση 17ης επαρχιακής,  Φιλιατρά – Χριστιανούπολη», προϋπολογισμού 280.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ιδίων πόρων, το οποίο αντιμετωπίζει κυρίως προβλήματα φθορών στον ασφαλτοτάπητα της οδού.