Σεμινάριο στη Μάνη για τη διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Σεμινάριο στη Μάνη για τη διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον τετραήμερο σεμινάριο ξεκινά από αύριο στη Μάνη και συγκεκριμένα στο Πνευματικό Κέντρο Στούπας, στo πλαίσιο του έργου Green Mani του Πράσινου Ταμείου, το οποίο υλοποιούν η εταιρεία Συμβούλων «Αργοναύτες» και ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Το σεμινάριο με τίτλο«Summer School για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και την Αειφόρο Ανάπτυξη», θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 16 Νοεμβρίου, ενώ την οργανωτική ευθύνη έχει η ΑΜΚΕ «Αργοναύτες» και θα διδάξουν ειδικοί επιστήμονες και πανεπιστημιακοί, με εισηγήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Πού απευθύνεται

Το εξειδικευμένο σεμινάριο απευθύνεται σε επιστήμονες που ασχολούνται με το περιβάλλον και την προστασία του, την κλιματική αλλαγή, σε φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς πανεπιστημίων, σε στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τα απορρίμματα και την ανακύκλωση ΑΣΑ και διαμορφώνουν πολιτικές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σε στελέχη Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς, σε περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς, σε τεχνικούς Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων-Απορριμμάτων, αλλά και κάθε άλλο ανεξάρτητο επιστήμονα που διαθέτει τις γνώσεις που απαιτούνται για το σεμινάριο, σχετικές με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Στόχος του είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση νέων επιστημόνων στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και λυμάτων. Οι εκπαιδευόμενοι θα προέρχονται από συναφή με το περιβάλλον επιστημονικά αντικείμενα, οπότε θα διαθέτουν μια γνωστική βάση του εν λόγω αντικειμένου. Αυτό το οποίο θα επιτευχθεί μέσω των σεμιναρίων κατάρτισης του Summer School είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις διαχείρισης και επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων και λυμάτων, αλλά και πρόληψη και ανακύκλωσή τους και μεθόδους ανάκτησης πολύτιμων υλικών, μέσω διαλέξεων εμπλουτισμένων με νέα θέματα ενδιαφέροντος σχετικά με τις νέες τάσεις στις τεχνολογίες διαχείρισης λυμάτων και αστικών στερεών αποβλήτων, αλλά και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.

Θεματικές ενότητες

Το Summer School θα έχει τις εξής θεματικές ενότητες, στις οποίες θα διδάξουν πανεπιστημιακοί καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες για το Περιβάλλον, την Ανακύκλωση και την Κλιματική Αλλαγή, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:

-Πράσινη και κυκλική οικονομία

-Τεχνολογίες περιβάλλοντος στην περιβαλλοντική νομοθεσία και υγιεινή και
ασφάλεια στην εργασία

-3D Εκτύπωση και ανακύκλωση υλικών μέσω 3D εκτύπωσης

-Επίσκεψη σε μονάδα ανακύκλωσης.

H υλοποίηση του σεμιναρίου θα γίνει με υβριδικό τρόπο, δηλαδή θα υπάρχει η δυνατότητα φυσικής παρουσίας ( θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά του κορωνοϊού), αλλά και συμμετοχής μέσω ίντερνετ.

Οι εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στο link: https://form.jotform.com/213071661434348, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα on line παρακολούθησης των εργασιών μέσω MS Teams: shorturl.at/dpwxC.

H συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθούν πιστοποιητικά στους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες της συγκεκριμένης δράσης μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 6974-881944, e-mail: oneeuropefoundation@gmail.com.

Β.Β.