Στο ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων «Energy Cities» ο Δήμος Καλαμάτας

Στο ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων «Energy Cities» ο Δήμος Καλαμάτας

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων «Energy Cities», κατά την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.

Το δίκτυο πόλεων «Energy-Cities» έχει σκοπό την ενδυνάμωση των πόλεων και των πολιτών για τη διαμόρφωση της μετάβασής τους σε ένα ασφαλές ενεργειακά και οικονομικά μέλλον, που χτίζεται γύρω από την προσέγγιση «τοπικό και βιώσιμο πρώτα».

Το δίκτυο, στο οποίο μετέχουν αρκετοί Δήμοι από 30 ευρωπαϊκές χώρες, παρέχει πολλές δυνατότητες συνεργασίας με άλλους ευρωπαϊκούς Δήμους και φορείς σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.

Η συνεργασία αυτή αφορά εκπαιδεύσεις, ενημέρωση, ανταλλαγές εμπειριών, ευκαιρίες συμμετοχής σε έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, παροχή εργαλείων για την ενεργειακή μετάβαση, συμμετοχή στη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών, καθώς και συμμετοχή σε αρκετές άλλες σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Επίσης, το δίκτυο παρέχει στο Δήμο Καλαμάτας σημαντικές ευκαιρίες για προβολή των σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων που οργανώνει και υλοποιεί.