Σύμβαση για φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου στον Δήμο Καλαμάτας

Σύμβαση για φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου στον Δήμο Καλαμάτας

Υπεγράφη χθες μεταξύ του δημάρχου Θ. Βασιλόπουλου και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Μαρία Δ. Σιδέρη» σύμβαση με αντικείμενο τη φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπόλοιπων χώρων πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας.

Η φυτοπροστασία του φυτικού υλικού σε χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου αποτελεί πυλώνα της διαχείρισής του, με αντικείμενο τον προσδιορισμό των προβλημάτων φυτοϋγείας και την επιλογή των κατάλληλων ενεργειών με στόχο την αντιμετώπιση της αρνητικής επίδρασης βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στο αστικό και περιαστικό πράσινο, με σεβασμό προς το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στη 16/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, η οποία συντάχθηκε με σκοπό την πρόληψη και περιορισμό του εντόμου ρυγχοφόρου (Rhynchophorus ferrugineus) και της παϊσαντίσια (Paysandisia archon) που προσβάλλει τα φοινικοειδή τα οποία βρίσκονται  σε δενδροστοιχίες, πλατείες, πάρκα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμάτας.

Έκτος από τα έντομα που προσβάλλουν τα φοινικοειδή, τις μουριές και άλλα δένδρα, θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης των μασητικών και μυζητικών εντόμων τα οποία προσβάλλουν τα φυτά του αστικού πρασίνου, της κάμπιας των πεύκων και, τέλος, των ασθενειών και εχθρών των χλοοταπήτων.