Τέσσερα μοριοδοτούμενα προγράμματα από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Τέσσερα μοριοδοτούμενα προγράμματα από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Τέσσερα νέα μοριοδοτούμενα προγράμματα για εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης θα διεξαχθούν από τις 16Δεκεμβρίου και για 20 εβδομάδες από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Αυτά έχουν ως εξής:

1. Διαχείριση Κρίσεων και Coaching σε Δημόσιους Οργανισμούς – Επιχειρήσεις

2. Ο Ρόλος του Αποτελεσματικού Διευθυντή στην Αυτονομία του

Οργανισμού

3. Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων Οικονομικής Διαχείρισης σε Δημόσιους Οργανισμού

4. Οικονομική Διαχείριση (Management) και Ηγεσία (Leadership) σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα στην ιστοσελίδα https://det-kedivim.uop.gr/ Για κάθε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το προσωπικό της γραμματείας του ΚΕΔΙΒΙΜ Πελοποννήσου: https://kedivim.uop.gr/

τηλ: 2721045290, email: n.kouzi@uop.gr.