Υποχρεωτικά τα «ηλεκτρονικά τιμολόγια» από τον Οκτώβριο

Υποχρεωτικά τα «ηλεκτρονικά τιμολόγια» από τον Οκτώβριο

Ακόμα, όμως, χωρίς κυρώσεις

Από την 1η Οκτωβρίου έχει γίνει υποχρεωτική η διαβίβαση παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα «MyDATA» για επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των 50.000 ευρώ, καθώς και για επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ.

Ένα μήνα αργότερα από την 1η Νοεμβρίου η υποχρέωση αυτή επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Πάντως, σε κοινή γραμμή υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ δεν προβλέπουν κυρώσεις εντός του 2021.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ» (myDATA): Η εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς καθιστά υποχρεωτική την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με σκοπό την online απεικόνιση του ετήσιου λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος αλλά και των υποχρεώσεών τους για απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, λοιπών τελών και φορολογιών.

«Μy Digital Accounting and Tax Application» ή αλλιώς «myDATA» είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην οποία επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να διαβιβάζουν (on line – τη στιγμή έκδοσης του παραστατικού, εκτός των εξαιρέσεων) τα προβλεπόμενα παραστατικά εσόδων / εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση των Ηλεκτρονικών τους Βιβλίων.

ΤΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Τα ηλεκτρονικά βιβλία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: το Συνοπτικό και το Αναλυτικό. Ο εκδότης ενός παραστατικού ενημερώνει μόνο το Αναλυτικό Βιβλίο, στο οποίο καταγράφονται συνοπτικά, ανά είδος ΦΠΑ, όλες οι υποκείμενες αξίες, το ΦΠΑ, οι φόροι, τέλη κ.ά. κάθε παραστατικού. Ουσιαστικά είναι τα αντίστοιχα φυσικά βιβλία που τόσο καιρό υπέβαλαν τα λογιστήρια ανά διαστήματα, ώστε να προκύπτει το φορολογικό αποτέλεσμα κάθε επιχείρησης, σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία για το 2021 θα αντιπαραβάλλονται με τα φυσικά βιβλία μέχρι το σύστημα «myDATA» να αρχίσει να δουλεύει κανονικά από το 2022.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Όλες οι επιχειρήσεις (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.ά.) είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τα παραστατικά ΕΣΟΔΩΝ (μόνο) και διάφορες λοιπές εγγραφές τακτοποίησης στην πλατφόρμα «myDATA».

Εξαιρούνται όσες επιχειρήσεις το προηγούμενο οικονομικό έτος είχαν λιγότερα από 50 παραστατικά ή τζίρο κάτω από 50.000 (για διπλογραφικά).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 01/01/2021: Η υποχρέωση υποβολής στο «myDATA» ξεκίνησε από 01/01/2021, εάν και έπειτα από παράταση τα παραστατικά ξεκίνησαν να αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο από την 01/10/2021.

Η παράταση έχει να κάνει μόνο με την υποχρέωση υποβολής σε πραγματικό χρόνο. Οι υπόχρεοι έχουν περιθώριο έως την 31/03/2022 για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά του 1ου εννιαμήνου του έτους 2021.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ: Αυτοί που εξαιρούνται εξακολουθούν να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα παραστατικά τους στο «myDATA», αλλά όχι σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή μπορούν να συνεχίσουν να τα εκδίδουν όπως και το 2020, όμως, μέχρι το τέλος του κάθε μήνα, οφείλουν να τα υποβάλλουν μαζικά στο «myDATA».

ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ: Μπορεί από την 1η Νοεμβρίου να έχει γίνει υποχρεωτική η διαβίβαση παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα «MyDATA» για όλες τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα), αλλά ακόμα σε κοινή γραμμή υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ δεν προβλέπουν κυρώσεις εντός του 2021.

Αναμένονται κυρώσεις, όχι αναδρομικά φυσικά κάποια στιγμή εντός του 2022.

ΙΤΑΛΙΑ: Στην Ευρώπη, η Ιταλία πρωτοπορεί όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Ήταν μια από τις πρώτες χώρες της Ε.Ε. που εισήγαγε την ηλεκτρονική τιμολόγηση (πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, Sistema di Interscambio – SDI) και είναι σήμερα η μόνη που απαιτεί τη χρήση της, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα τιμολόγια πρέπει να διαβιβάζονται εντός 12 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Για να διασφαλίσει ότι τα τιμολόγια αναφέρονται σωστά, η κυβέρνηση έχει ορίσει κυρώσεις ύψους 2 ευρώ για κάθε τιμολόγιο, που δεν υποβάλλεται στο SDI, έως και 400 ευρώ ανά ημέρα. Ωστόσο, εάν ο φορολογούμενος υποβάλει το τιμολόγιο στο SDI εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας, το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Η Πορτογαλία είναι μια από τις χώρες που αποφάσισε να εισαγάγει την ηλεκτρονική τιμολόγηση για τη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ (Vat Gap).

Οι φορολογικές αρχές είχαν προγραμματίσει να εφαρμόσουν σημαντικές αλλαγές στην ηλεκτρονική τιμολόγηση κατά τη διάρκεια του 2020, οι οποίες όμως αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Τα πορτογαλικά «myDATA» έγιναν υποχρεωτικά από 01/01/2021. Όμως, υπήρξε ανοχή – περίοδος χάριτος για το 2021, αλλά πλέον επιβάλλεται στις επιχειρήσεις να θέσουν σε λειτουργία τα συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης πριν το τέλος του 2021.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Η NAV (φορολογική αρχή της Ουγγαρίας) καθυστερεί την πρώτη εφαρμογή του eVAT, καθώς στοχεύει σε μια πιο άρτια βάση δεδομένων με τη σταδιακή εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα μέχρι το τέλος του 2022, έτσι ώστε να μπορέσουν οι φορολογούμενοι να προετοιμαστούν καλύτερα για τις (αρχικά) προαιρετικές προ-συμπληρωμένες δηλώσεις.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος