Αιτήματα από λογιστές και φοροτεχνικούς σε υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας

Αιτήματα από λογιστές και φοροτεχνικούς σε υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας

Μια σειρά από αιτήματα έχουν προωθήσει στα αρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών οι φοροτεχνικοί και οι λογιστές φοροτεχνικοί.

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Λογιστών Μεσσηνίας κατέθεσε αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών για κατάργηση του προστίμου για δηλώσεις αναδρομικών, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών ζητά από το υπουργείο Εργασίας την επαναλειτουργία των πλατφορμών: ένταξης στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μηνών Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εργοδοτών για τη διενέργεια rapid test προηγούμενων εβδομάδων αναφοράς και υποβολής Εντύπου Ε4.

Λογιστές

Στην επιστολή του ο Σύλλογος Λογιστών Μεσσηνίας επισημαίνει ότι με τη λήξη του φορολογικού έτους καλούνται να φέρουν σε πέρας τη καθαρά γραφειοκρατική διαδικασία της ολοκλήρωσης υποβολής των τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων προηγούμενων ετών, ενώ έχουν νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υποχρεωτική εφαρμογή των MyData.

Διαπίστωσαν, όμως, ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο είναι το εξής: «Διαπιστώθηκε από αρκετούς συναδέλφους ότι σε πολλές περιπτώσεις είχε φορτωθεί εκ των υστέρων νέο αρχείο βεβαίωσης αποδοχών για παρελθόντα έτη, με διαφορετικά ποσά εισοδημάτων και σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν της αρχικής υποβολή της δήλωσης φορολογίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται από τους φορολογούμενους να υποβάλουν εκ νέου τροποποιητική δήλωση. Η δήλωση αυτή, φυσικά, χαρακτηρίζεται ως εκπρόθεσμη και επισύρει το προβλεπόμενο πρόστιμο και αποτελεί προϋπόθεση για να αποσταλεί η νέα τροποποιητική δήλωση που αφορά στα αναδρομικά εισοδήματα του 2020. Για τη νέα αυτή βεβαίωση, για την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα να διαπιστωθεί ο χρόνος υποβολής της, δεν έχει αποσταλεί σε κανέναν φορολογούμενο καμία ενημέρωση ούτε από το φορέα που την απέστειλε, αλλά ούτε και από την ΑΑΔΕ. Με αποτέλεσμα να γινόμαστε αποδέκτες και πολλές φορές να κατηγορούμαστε ευθέως, ότι φέρουμε ευθύνη ως λογιστές-φοροτεχνικοί που δεν “εντοπίσαμε” τις ανωτέρω αλλαγές»

Για το λόγο αυτό ζητούν να μη θεωρηθούν ως εκπρόθεσμες αυτές οι υποβολές εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο.