Δεν προέκυψαν βλάβες από την κακοκαιρία στα λιμενικά έργα σύμφωνα με την Περ. Πελοποννήσου

Δεν προέκυψαν βλάβες από  την κακοκαιρία στα λιμενικά έργα σύμφωνα με την Περ. Πελοποννήσου

Αυτοψία στα λιμενικά έργα που κατασκευάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Κυπαρισσία, το Μάραθο και την Αίπεια διενεργήθηκε προχθές, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν επιπτώσεις σε αυτά από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Επί τόπου, στις εν λόγω περιοχές της Μεσσηνίας, βρέθηκαν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου Γιώργος Μουταφίδης, με την ιδιότητά του και ως πρόεδρος στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας, καθώς και ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ στο εν λόγω σώμα, Γιάννης Σμυρνιώτης, συνοδευόμενοι από τον εκπρόσωπο της εργολήπτριας εταιρείας.

Η αυτοψία κατέδειξε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές ζημιές από την κακοκαιρία, ενώ ως προς το λιμάνι της Κυπαρισσίας ειδικότερα, οι όποιες βλάβες έχουν προκληθεί σε τμήμα της παλιάς εργολαβίας μήκους 40 μέτρων. Οι νέες κατασκευές δεν παρουσίασαν πρόβλημα, σε καμία από τις τρεις πιο πάνω εργολαβίες.

Σε κάθε περίπτωση, όπως ενημερώθηκε σχετικά ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, θα υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των όποιων ζημιών χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου ή της Περιφέρειας, με τη σχετική δαπάνη να καλύπτεται από την ασφάλεια, καθώς το έργο είναι ασφαλισμένο. “Δε θα υπάρξει επιπλέον εκταμίευση για τις εργασίες αποκατάστασης ούτε ο εργολήπτης διατύπωσε κάποιο σχετικό αίτημα” τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο ο περιφερειάρχης.