Δημοπρατείται η αποκατάσταση του κτηρίου Κορφιωτάκη

Δημοπρατείται η αποκατάσταση  του κτηρίου Κορφιωτάκη

Δημοσιοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου η δημοπράτηση, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, του με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ έργου αποκατάστασης του κτηρίου Κορφιωτάκη στην Καλαμάτα.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ -στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr- για τον εν λόγω διαγωνισμό, με συστημικό κωδικό 185896, λήγει τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 στις 3.00 μετά το μεσημέρι, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 18 του μήνα, στις 11.00 το πρωί.

Η δε προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.