Δήμος Μεσσήνης: Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Δήμος Μεσσήνης: Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση πραγματοποιεί ο Δήμος Μεσσήνης για το Σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Πρόκειται για ένα στρατηγικό σχέδιο που στοχεύει να ικανοποιήσει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Το σχέδιο έχει κατατεθεί από το μελετητή προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Για την ευκολότερη δε ενημέρωση και πρόσβαση των πολιτών, τόσο το ΣΒΑΚ όσο και μία συνοπτική περιγραφή των προτάσεών του αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: https://www.messini.gr/beinformed/announcements/svak-messinis.html.

Για το επόμενο 15νθήμερο, λοιπόν, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις ή τις αντιρρήσεις τους στην εξής διεύθυνση: dkouvelas@messini.gr, αναγράφοντας στο e-mail θέμα: «ΣΒΑΚ ΜΕΣΣΗΝΗΣ».

«Το σχέδιο δίνει έμφαση στον άνθρωπο και βασικός του στόχος είναι η προσβασιμότητα και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Γίνεται ένα ενιαίος σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη χρήσεις γης, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνικές ανάγκες, περιβαλλοντική ποιότητα και υγεία, ενώ συνδυάζει υποδομές, αγορές και υπηρεσίες, προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτικότερη λύση.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Μεσσήνης δίνει βήμα στους δημότες να εκθέσουν τις απόψεις τους ηλεκτρονικά για ένα έργο υποδομής που θα διευκολύνει την καθημερινότητά τους» όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Μεσσήνης.