Εργολάβος στο Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι, εργασίες στο Μεσσήνη – Λάμπαινα

Εργολάβος στο Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι,  εργασίες στο Μεσσήνη – Λάμπαινα

Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου βελτίωσης του τμήματος Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι της εθνικής οδού Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος – Μεθώνη, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε περίπου 20.000.000 ευρώ, ενώ ο εργολάβος αναμένεται να εγκατασταθεί στα τέλη του Ιανουαρίου 2022.

Η δαπάνη του εν λόγω έργου, μετά την έκπτωση, θα ανέλθει σε 10.762.497,30 ευρώ, που θα διατεθούν μέσω του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Το οδικό αυτό έργο, συνολικού μήκους 8,836 χιλιομέτρων, περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας πέντε ισόπεδων κόμβων.

Ειδικότερα, προβλέπεται να κατασκευαστούν δύο γέφυρες, μία 12 μέτρων στο ρέμα Ευαγγελίστριας και μία μήκους 121,85 μέτρων στο ρέμα Λαγκούβαρδου, καθώς, επίσης, σε διάφορες θέσεις 17 οχετοί, φρεάτια υδροσυλλογής και επενδεδυμένες τάφροι για την απορροή των ομβρίων.

Προβλέπονται ακόμα εργασίες σήμανσης και ασφάλισης, πληροφοριακές πινακίδες, διαγράμμιση, στηθαία ασφαλείας, έργα πρασίνου και έργα οδοφωτισμού.

Μεσσήνη– Λάμπαινα
Στο μεταξύ, μέσα στον Ιανουάριο του 2022 θα γίνει παρακατάθεση των πιστώσεων για τις απαλλοτριούμενες εκτάσεις στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης της 7ης επαρχιακής οδού, στα τμήματα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα.

Μετά την πιο πάνω ενέργεια θα μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες στο συγκεκριμένο οδικό άξονα, στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφηκε πρόσφατα για το συνολικού προϋπολογισμού 8.670.000 ευρώ εν λόγω έργο.