Για ένα μήνα ακόμα μεταβιβάσεις με τις παλιές αντικειμενικές αξίες

Για ένα μήνα ακόμα μεταβιβάσεις με τις παλιές αντικειμενικές αξίες

Παράταση για ένα μήνα δίνει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες αντικειμενικές αξίες και όχι οι νέες που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2022 θα μπορούν όσοι το επιθυμούν να προχωρούν σε μεταβιβάσεις ακινήτου, είτε από αγοραπωλησία, είτε από γονική παροχή, είτε από δωρεά, με το φόρο και τις άλλες επιβαρύνσεις να υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν σήμερα.

Μοναδική προϋπόθεση να έχουν γίνει οι σχετικές δηλώσεις στην εφορία έως και τις 31 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα με την τροπολογία προβλέπονται:

-Μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων: Σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.