Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Τσακώνα και Παραδείσια

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  σε Τσακώνα και Παραδείσια

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο λόγω εκτέλεσης εργασιών προγραμματισμένης τακτικής συντήρησης των cut & cover (σκεπαστά) μεταξύ των Χ.Θ. 210,00 (Α.Κ. Τσακώνας) και 198,30 (Α.Κ. Παραδεισίων) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης είναι οι εξής:

α) Από Πέμπτη, 2/12 και ώρα 7.00 έως και το Σάββατο, 4/12 και ώρα 16:00, την πραγματοποίηση παράκαμψης της κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Αθήνα και τον αποκλεισμό αυτής

β) Κατά την ίδια χρονική περίοδο θα παραμείνει κλειστός ο κλάδος εισόδου του κόμβου Τσακώνας (16) (Α-16-2) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

γ) Καθ’ όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα εκτρέπεται στην π.ε.ο. Τρίπολης – Καλαμάτας.

Η εταιρεία παραχώρησης ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται να τοποθετεί και να συντηρεί την απαιτούμενη προσωρινή οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, με σκοπό την εφαρμογή των συγκεκριμένων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.