Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου από Μικρά Μαντίνεια έως Κιτριές

Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου από Μικρά Μαντίνεια έως Κιτριές

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, συναντήθηκε προχθές με τη λιμενολόγο Μαριλένα Φράγκου, η οποία τον επισκέφθηκε στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη Στούπα, καθώς και η πορεία των μελετών αναβάθμισης της παραλιακής ζώνης από τη Μικρή Μαντίνεια μέχρι τις Κιτριές.

Για το δεύτερο θέμα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Περιφέρειας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση», στην οποία μπορούν να κατατεθούν προτάσεις κυρίως βελτίωσης, εκσυγχρονισμού αστικού περιβάλλοντος περιοχών πολιτιστικού, ιστορικού, κοινωνικού ενδιαφέροντος και όχι δράσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δρομολογεί την ένταξη της δράσης «Αστική Αναζωογόνηση περιοχών αυξημένου περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και τουριστικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με δύο κύρια υποέργα: την “Ανάπλαση Κέντρου Νεμέας” και την “Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Μικρά Μαντίνεια – Κιτριές”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι 11.245.000 ευρώ, εκ των οποίων το έργο της Μεσσηνίας αφορά 8.545.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Πέραν του ως άνω ποσού περιλαμβάνονται και οριζόντιες επικουρικές δράσεις, οι οποίες εξαιρούνται από το επιτρεπτό χρηματικό όριο προτάσεων, προβλέπονται όμως από την πρόσκληση χρηματοδότησης, ως διοικητικό κόστος του φορέα διαχείρισης και επίβλεψης σε ποσοστό ως 1,5% του ποσού δημοπράτησης.

Για το έργο της Μεσσηνίας το ποσό αυτό ανέρχεται σε 464.107,20 ευρώ (με ΦΠΑ) και θα απορροφηθεί εφόσον υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες δράσεις (επικαιροποίηση τεχνικών μελετών, λήψη αδειοδοτήσεων, διοικητική οργάνωση της υλοποίησης της σύμβασης κ.λπ.).

Η πρόταση αυτή είναι απόλυτα συμβατή με τις προϋποθέσεις του προγράμματος, το οποίο προβλέπει ότι κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής μιας αίτησης χρηματοδότησης με μέγιστο αριθμό 2 κύριων υποέργων και συνολικό προϋπολογισμό έως 10.000.000 ευρώ προ ΦΠΑ.

Η προετοιμασία της ξεκίνησε πολύ νωρίς, από αρχές Οκτωβρίου 2020, με στόχο να εκπονηθούν τα τεχνικά δεδομένα των προτάσεων, να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, να υπογραφούν οι προγραμματικές συμβάσεις συνεργασίας και να κατατεθεί έγκαιρα η πρόταση, με δεδομένο την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης, που -προ της παράτασης που δόθηκε έως το τέλος Μαρτίου 2021- ήταν 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το έργο ανάπλασης από Μαντίνεια έως Κιτριές, είχε μελετηθεί αρχικά στο πλαίσιο της μελέτη έργων παράκτιας προστασίας και ανάπλασης ακτών Δήμου Αβίας και Μικράς Μαντίνειας (και συμπληρωματικές μελέτες), δεν υλοποιήθηκε όμως κατά το μέρος της ανάπλασης, λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων, ενώ δόθηκε προτεραιότητα και κατασκευάστηκαν τα παράκτια λιμενικά έργα για την προστασία από την κυματική δράση και τη διάβρωση των ακτών, σε μια περιοχή που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα και συχνή πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων και καταστροφών στην παραλιακή οδό.

Από πολύ νωρίς, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέθεσε την επικαιροποίηση της παραπάνω μελέτης ανάπλασης από Αρχοντικό έως Κιτριές, στα διοικητικά όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης, ενώ στη συνέχεια -και κατόπιν της έκδοσης της σχετικής πρόσκλησης του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»-, αποφασίστηκε η διεύρυνση των ορίων παρέμβασης στα επίπεδα της αρχικής μελέτης ανάπλασης και της περαιτέρω συμπλήρωσης με επιπλέον παρεμβάσεις, κατόπιν συνεργασίας με τους αρμόδιους Δήμους.

Αυτές είναι κυρίως πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, διαμόρφωση ευκολιών πρόσβασης ΑμεΑ, τοποθέτηση εξοπλισμού ηλεκτροφωτισμού σε περιοχές των Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης, ανάπλαση πεζοδρομίου στη Σάντοβα, βελτίωση της εισόδου των Κιτριών, πλακοστρώσεις στο Ακρογιάλι και Παλιόχωρα, διαμορφώσεις προσβάσεων στο μέτωπο της ανάπλασης, κατασκευές και αποκαταστάσεις οδοστρώματος σε διάφορα τμήματα του κύριου οδικού άξονα, όπου κριθεί απαραίτητο.