Ο Σταθμός συγκέντρωσης ζώων (Ζωαγορά) Κοπανακίου

Ο Σταθμός συγκέντρωσης ζώων (Ζωαγορά) Κοπανακίου

Αναπόσπαστο μέρος του παραδοσιακού παζαριού του Κοπανακίου είναι το εμπόριο ζώντων ζώων, λόγω της ανεπτυγμένης κτηνοτροφίας της Ορεινής Τριφυλίας και Ολυμπίας. Παζάρι και ζωαγορά συνέβαλαν στην ανάπτυξη αστικής ζωής στο Κοπανάκι, συνέδεσαν την αγροτοκτηνοτροφική περιοχή με τα αστικά κέντρα.

Ως δημοτική αρχή του τ. Αετού ιεραρχήσαμε ψηλά το ζήτημα του Παζαριού και της Ζωαγοράς. Kατοχυρώσαμε νομοθετικά το Παζάρι το 2007, σχεδιάσαμε και δημοπρατήσαμε το 2010 το πρωτοποριακό έργο «Κατασκευή σταθμού συγκέντρωσης ζώων (ζωοαγορά) Κοπανακίου», σε συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία και την κοινοτική οδηγία 91/68/ΕΟΚ. Παράλληλα διαμορφώσαμε (2007) το χώρο μεταξύ των παλαιών σφαγείων και του δρόμου που οδηγεί στην Αγριλιά (ασφαλτόστρωση δρόμου προς σφαγεία, διαμόρφωση πάρκινγκ, ηλεκτροφωτισμός, υδροδότηση, τοποθέτηση χημικής τουαλέτας) για να φιλοξενήσει προσωρινά τη δραστηριότητα μέχρι τη μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της νέας στεγασμένης ζωαγοράς.

Για την κατασκευή του έργου επιλέξαμε χώρο κοντά στην πλατεία, ώστε να μην χαθεί η ιστορική – εμπορική ενότητα της ζωαγοράς με το παζάρι. Λάβαμε Περιβαλλοντική Αδειοδότηση το 2006. Αναθέσαμε τις επιμέρους μελέτες (τοπογραφική, αρχιτεκτονική, ειδική αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική) με πόρους του δήμου και τις παραλάβαμε με την 115/2009 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Αετού. Δημοπρατήσαμε την 470/2009 μελέτη με τίτλο «Κατασκευή σταθμού συγκέντρωσης ζώων (ζωοαγορά) Κοπανακίου» και υπογράψαμε συμφωνητικό 454.406,26 ευρώ (4614/23-11-2010). Επιβλέπουσα υπηρεσία ήταν η ΤΥΔΚ Μεσσηνίας και από το 2011, με το νέο θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη, η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Καλαμάτας, έως ότου οι νέοι δήμοι αναλάβουν τα έργα τους.

Η Σημαντικότητα του έργου είναι προφανής.Πρόκειται για κατασκευή σύγχρονης στεγασμένης ζωαγοράς, μοναδικής στην Πελοπόννησο και στη χώρα για τη διακίνηση και εμπορία ζώντων ζώων, που πληροί τους  απαιτούμενους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, των ανθρώπων, του περιβάλλοντος. Προβλέπει και παραγωγή φυσικού λιπάσματος. Έργο πνοής για το Κοπανάκι και το νομό, συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Προσθέτει αξία και ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα, δίνει διεξόδους σε κτηνοτρόφους, εμπόρους, αγοραστές, επαγγελματίες.

Ο Καλλικρατικός δήμος Τριφυλίας δεν ανταποκρίθηκε στην ευθύνη παρακολούθησης, υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, που κληρονόμησε από το δήμο Αετού. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013 (75599/24-12-2013 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών από το Δ`ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Καλαμάτας κ. Τζαμουράνη Β.) και ο Δήμος το παρέλαβε το 2016 (108/2016 Α.Δ.Σ.)! Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής Τριφυλίας (ΔΑΟΚ) ζήτησε με έγγραφό της μικρές συμπληρωματικές εργασίες, 20 χιλ. ευρώ περίπου, προκειμένου να αδειοδοτήσει τη ζωαγορά, που ο δήμος Τριφυλίας δεν έκανε. Θέσαμε επανειλημμένα στη δημοτική αρχή Λεβεντάκη και συνοδοιπόρων το ζήτημα της χρηματοδότησης των μικροεργασιών προκειμένου να αδειοδοτηθεί και αξιοποιηθεί το έργο. Αδιαφορούσαν, με την επικουρία και των κυριών της τότε συμπολίτευσης, για δύο χρόνια.

Το Σεπτέμβριο του 2021 ακολούθησε προγραμματική σύμβαση του δήμου – με πρωτοβουλία της περιφέρειας – για τις μικροεπισκευές και για τη λειτουργία της ζωαγοράς παρουσία κτηνιάτρου, για ένα χρόνο. Η προγραμματική σύμβαση αφορά σε μικροεργασίες 25 χιλ. ευρώ περίπου και σε δαπάνη 100 ευρώ την εβδομάδα επί ένα χρόνο, για την παρουσία κτηνιάτρου στο χώρο. Πρόκειται για μεγάλη ντροπή. Για πρωτοφανή ομολογία πλήρους ανεπάρκειας της παρούσας δημοτικής αρχής. Για 30 αργύρια. Αν το καταλαβαίνουν.

Προγραμματική σύμβαση υπογράφεται όταν αδυνατεί η τεχνική σου υπηρεσία να κάνει ένα έργο ή αδυνατείς να το χρηματοδοτήσεις. Τα ερωτήματα εύλογα. Δεν μπορούσε η πιστοποιημένη τεχνική υπηρεσία του δήμου να κάνει τις μικροεργασίες; Δεν μπορούσε να διαθέσει ο δήμος 25 χιλ. ευρώ; Ποιά η σκοπιμότητα της σύμβασης; Οι φωτογραφίες των εγκαινίων; Μπορεί ο δήμος να πληρώνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για δικλείδες ασφαλείας και καθαρισμό παραλιών χειμωνιάτικα και δεν μπορεί να διαθέσει τα ελάχιστα για τις μικροεπισκευές; Και δεν μπορεί να διαθέσει 100 ευρώ την εβδομάδα για κτηνίατρο; Πρόκειται για αστειότητες.

Ο κ. περιφερειάρχης δήλωσε πως “το έργο είναι βαλτωμένο και αναξιοποίητο εδώ και μια 20ετία περίπου”. Προφανώς από κακή πληροφόρηση. Είναι έμπειρος αυτοδιοικητικός, ελπίζουμε να διορθώσει. Το έργο δεν είναι ορφανό. Έχει υπογραφή, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης. Ονοματεπώνυμο έχουν, επίσης, και όσοι ευθύνονται για την αδικαιολόγητη καθυστέρησή του.

Ως δήμαρχος της περιόδου σχεδιασμού και δημοπράτησης θέλω να  ευχαριστήσω τους Μεσσήνιους μελετητές (Ντοκόπουλο Δ., Μουντανέα Π., Δημέα Ι., Δουφεξή Β., Αντωνόπουλο Μ.) και τον αείμνηστο τεχνικό του δήμου Αετού Πολυχρονόπουλο Κ., για τη συμβολή τους στο πρωτότυπο έργο. Να ευχαριστήσω, τέλος, το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της περιόδου και τους συμπολίτες του τ. δήμου Αετού. Το έργο σχεδιάστηκε, ανατέθηκε και έγινε πραγματικότητα με τη δική τους συμμετοχή, συμπαράσταση και εμπιστοσύνη. Να είναι υπερήφανοι γι` αυτό.

Δημήτρης Α. Δριμής