Προγραμματική σύμβαση για αρχαιολογική έρευνα στην Άνω Μεσσηνία

Προγραμματική σύμβαση για  αρχαιολογική έρευνα στην Άνω Μεσσηνία

Σημαντικές αποφάσεις που αφορούν έργα της Μεσσηνίας ελήφθησαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ανάμεσα σε αυτά είναι τα έργα αποκατάστασης από τις κατολισθήσεις στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης, η βελτίωση του δρόμου της Μάνης από τη Στούπα έως τον Άγιο Νίκωνα, αλλά και η σύνταξη προγραμματικής σύμβασης για την επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα στην Άνω Μεσσηνία.

Σημαντικά έργα
Ειδικότερα, εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης ανάδειξης αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 82η Ε.Ο. Καλαμάτα -Σπάρτη από χ.θ. 24+000 έως όρια Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 1.850.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας. Το έργο αφορά στο τμήμα της εθνικής οδού Καλαμάτας-Σπάρτης από το 24ο χιλιόμετρο μέχρι τα όρια της Μεσσηνίας με τη Λακωνία.

Οι κατολισθήσεις που αντιμετωπίζονται με το παρόν έργο βρίσκονται στις Χ.Θ. 24+000, 26+050 και 26+400, ενώ προβλέπονται να υλοποιηθούν έργα γεωτεχνικά, υδραυλικά, οδοποιίας, σήμανσης και ασφάλισης.

Επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή εγκρίθηκε το πρακτικό και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Βελτίωση της 1ης Επαρχιακής Οδού, τμήμα Στούπα – Πλάτσα – Αγ. Νίκωνας», προϋπολογισμού 1.115.000 ευρώ. Το έργο βελτιώνει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο συγκεκριμένο τμήμα της επαρχιακής οδού με παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων, τεχνικών έργων και έργων κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης,

Παράλληλα, εγκρίθηκε η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Πλατέος Δήμου Καλαμάτας», ποσού 72.269,59 ευρώ, ενώ το έργο έχει προϋπολογισμό 175.500 ευρώ. Η εν λόγω σύμβαση κρίθηκε σκόπιμο να υλοποιηθεί για να αναβαθμίσει το σύστημα καταιονισμού της εγκατάστασης του συνθετικού χλοοτάπητα από χειροκίνητο σε αυτοματοποιημένο, ενώ επιπλέον να άρει την επικινδυνότητα των υψηλών δένδρων με κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε συγκεκριμένα σημεία. Τέλος, κρίθηκε σκόπιμη η κατασκευή περίφραξης για την προστασία της αθλητικής εγκατάστασης.

Αρχαιολογική έρευνα
Στην Οικονομική Επιτροπή εγκρίθηκε, επίσης, το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα στην Άνω Μεσσηνία», η οποία χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια με 40.000 ευρώ.

Το αντικείμενο της σύμβασης αυτής περιλαμβάνει τη διεξαγωγή επιφανειακής έρευνας στην Άνω Μεσσηνία στο πλαίσιο εγκεκριμένου από το υπουργείο Πολιτισμού πενταετούς προγράμματος αρχαιολογικής έρευνας (επιφανειακής, γεωφυσικής, γεωμορφολογικής).

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Καλλιρρόης, Κωνσταντίνων, Πολίχνης και στα ΒΑ του χωριού Κάτω Μέλπεια.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης προβλέπονται: γεωμορφολογική χαρτογράφηση της περιοχής, επεξεργασία των ιστορικών αεροφωτογραφιών, εκτεταμένη επιφανειακή επισκόπηση της προς έρευνα περιοχής για να εντοπιστούν παλαιές και νέες αρχαιολογικές θέσεις, καθώς και καταγραφή, φωτογράφηση και χαρτογράφησή τους, μέσω των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), σχεδιασμός και συμπλήρωση της βάσης αρχαιολογικών δεδομένων και, τέλος, δημιουργία ιστοσελίδας του προγράμματος.

Της Βίκυς Βετουλάκη