Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου η ανάπλαση του οικισμού της Μεγάλης Μαντίνειας

Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου η ανάπλαση  του οικισμού της Μεγάλης Μαντίνειας

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020» η ανάπλαση του οικισμού της Μεγάλης Μαντίνειας στο Δήμο Δυτικής Μάνης.

Η εν λόγω πράξη είναι προϋπολογισμού 445.000 ευρώ και έχει ως δικαιούχο το Δήμο Δυτικής Μάνης.

Το δε έργο αφορά στην ανάπλαση του μεγαλύτερου τμήματος των κοινόχρηστων χώρων και καλντεριμιών του πιο πάνω οικισμού. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται: το σύνολο της νότιας οδού που διασχίζει τον οικισμό από δύση προς ανατολή, μεγάλο μέρος των διακλαδώσεών της και των καλντεριμιών, διάφοροι υπαίθριοι χώροι (πλατεία, πρώην παιδική χαρά), καθώς και η κατασκευή πεζοδρομίου επί του κεντρικού ασφαλτοστρωμένου δρόμου.

Επίσης, περιλαμβάνει τον ηλεκτροφωτισμό της περιοχής ανάπλασης του οικισμού και του περιβάλλοντος χώρου του ναού του Αγίου Δημητρίου.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίστηκε η 30ή Μαΐου 2022 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2023.