Συγκέντρωση παιχνιδιών στο Phaos για τα Παιδικά Χωριά SOS

Συγκέντρωση παιχνιδιών στο Phaos για τα Παιδικά Χωριά SOS

Έως τις 29 Δεκεμβρίου το House by Phaos μεταμορφώνεται σε Σπίτι Αγάπης και δέχεται αμεταχείριστα παιχνίδια για παιδιά όλων των ηλικιών, τα οποία θα χαριστούν στις οικογένειες που υποστηρίζονται από τα Παιδικά Χωριά SOS.

«Γίνε φέτος ΕΣΥ ο αγαπημένος άγιος των παιδιών και πρόσφερε χαρά και ελπίδα!» όπως μας προσκαλούν.

Καθημερινά 9.00 – 21.00 στο House by Phaos, Σφακτηρίας 18.