Ταλαιπωρούν τον κόσμο που έχει πιστοποιητικά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ταλαιπωρούν τον κόσμο που έχει πιστοποιητικά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καιρό τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα σε κάποια μέρη εμβολιασμένοι που διαθέτουν πιστοποιητικό που όμως δεν είναι από χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα ακόμα τέτοιο περιστατικό μάς ανέφερε αναγνώστρια που ήρθε από τις ΗΠΑ, είναι εμβολιασμένη, όμως δε δέχονταν το πιστοποιητικό της σε αρκετούς ελέγχους.

Η αναγνώστρια, η οποία επικοινώνησε με διάφορες υπηρεσίες για να βρει το δίκιο της, αλλά κανείς δεν απαντούσε υπεύθυνα, βρήκε το τελευταίο ΦΕΚ, που αναφέρει ξεκάθαρα τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση και καλό είναι όσοι έχουν σχέση με τους ελέγχους να γνωρίζουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, πρόκειται για την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 80417/2021 ΦΕΚ 6214/Β/23-12-2021, που στη σελίδα 75 αναφέρει επί λέξει: «Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου».

Να προσθέσουμε μια άλλη απόφαση που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από τις 10 Νοεμβρίου και έχει τίτλο: «Διαδικασία ελέγχου σε επιχειρήσεις εστίασης και λιανικού εμπορίου πιστοποιητικών εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησης από αλλοδαπούς πελάτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης»:

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επισημαίνει στο καταναλωτικό κοινό και στις επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και λιανικού εμπορίου ότι, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 (Β’ 5138) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η είσοδος και η εξυπηρέτηση αλλοδαπών πελατών που διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησης από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται με απλή επίδειξη του έγχαρτου πιστοποιητικού και επίδειξη εγγράφου απόδειξης ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο), χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος με την ειδική εφαρμογή COVID Free GR.

Π.Μπ.