Το Επιμελητήριο καταγράφει πόσο «πράσινες» είναι οι επιχειρήσεις της Μεσσηνίας

Το Επιμελητήριο καταγράφει πόσο «πράσινες» είναι οι επιχειρήσεις της Μεσσηνίας

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Μεσσηνίας για θέματα εξοικονόμησης πόρων, ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος ξεκινά από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Για το λόγο αυτό δημιούργησαν ένα απλό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, στο πλαίσιο υλοποίησης της «Πράσινης Συμφωνίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη.

Σκοπός είναι η δημιουργία και η εφαρμογή προτάσεων και καλών πρακτικών για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταβούν σ’ ένα βιώσιμο και «πράσινο» επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς και η ευαισθητοποίηση και συνδρομή της επιχειρηματικής κοινότητας στην προσπάθεια ένταξης της πόλης της Καλαμάτας στις «100 ουδέτερες κλιματικά πόλεις έως το 2030».

Σε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου έχει σταλεί ένας σύνδεσμος, όπου μπορούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ανώνυμα.