Τοποθέτηση πλεγμάτων σε σημεία του οδικού δικτύου του Ταϋγέτου

Τοποθέτηση πλεγμάτων σε σημεία  του οδικού δικτύου του Ταϋγέτου

Εργασίες τοποθέτησης προστατευτικού πλέγματος εξελίσσονται σε τμήματα των πρανών του οδικού δικτύου σε διάφορα σημεία του Ταϋγέτου.

Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης της ενεργής εργολαβίας με τίτλο «Αποκατάσταση και βελτίωση κύριου οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Ταϋγέτου Δήμου Καλαμάτας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των πλεγμάτων για τη συγκράτηση βράχων, στο πλαίσιο της εργολαβίας πραγματοποιούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις, όπως ασφαλτοστρώσεις, τοιχία αντιστήριξης, μπάρες, διευθέτηση ομβρίων κ.ά. σε όλη την έκταση του εν λόγω οδικού δικτύου.