Τριφυλία: Απευθείας ανάθεση έργου επισκευής σχολείων Γαργαλιάνων 73.650,68 ευρώ

Τριφυλία: Απευθείας ανάθεση έργου επισκευής σχολείων Γαργαλιάνων 73.650,68 ευρώ

Απόφαση με θέμα «Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση έργου» και αριθμό 2682/2021 υπέγραψε χθες ο δήμαρχος Τριφυλίας, Γεώργιος Λεβεντάκης, για «Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Γαργαλιάνων», συνολικής αξίας 73.650,68 ευρώ με ΦΠΑ.

Στην απόφαση με ΑΔΑ: ΨΤ0ΙΩΗΕ-ΚΒ4 αναγράφεται ότι ο δήμαρχος Τριφυλίας αποφάσισε: -Την απευθείας ανάθεση στη Φωτεινή Μπούσιου Ε.Ε.

-Η ανάθεση αφορά στην εκτέλεση του έργου «Επισκευη σχολικων κτηρίων Δ.Ε. Γαργαλιάνων», όπως περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη αριθ. 53/2021 της οικείας Τεχνικής Υπηρεσίας και ειδικότερα στην Τεχνική Περιγραφή

-Η ανάθεση ισχύει για τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

-Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 73.650,68 ευρώ.