Ξεκινούν εκπαιδευτικά πυρά στη Σχίζα

Ξεκινούν εκπαιδευτικά πυρά στη Σχίζα

Διαγωνισμό για την πρόσληψη ενός πλοηγού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα 8 μηνών προκήρυξε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.

Στόχος είναι η κάλυψη αναγκών πλοήγησης πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του πλοηγικού σταθμού Καλαμάτας, με έδρα την Πύλο. Αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν έως  22 Δεκεμβρίου στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από τη σχετική απόφαση στο διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/ με (ΑΔΑ: ΩΜΨΑ4653ΠΩ-ΡΞ9).

Εκπαιδευτικά πυρά
Στο μεταξύ, από το Λιμεναρχείο της Καλαμάτας ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με έγγραφο της 120 ΠΕΑ, θα γίνουν βολές με εκπαιδευτικά πυρά αέρος-εδάφους στο πεδίο βολής της Σχίζας από 20 Δεκεμβρίου 2021 έως και 4 Φεβρουαρίου 2022  και ειδικότερα:

1. Δευτέρα έως Πέμπτη  από ανατολή  έως δύση  ηλίου

2. Παρασκευή από ανατολή ηλίου έως 15:00 (τοπική).

Η περιοχή που θα επηρεαστεί ορίζεται από τις συντεταγμένες στόχου 36ο 42΄30΄΄ ν – 021ο 46΄80΄΄ε και πλευρικά όρια :

36ο 48΄00΄΄ Ν – 021ο 40΄00΄΄ Ε

36ο 48΄00΄΄ Ν – 021ο 50΄00΄΄ Ε

36ο 40΄00΄΄ Ν – 021ο 40΄00΄΄ Ε

36ο 40΄00΄΄ Ν – 021ο 50΄00΄΄ Ε.