«Αν αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να αγαπάτε, σας παρακαλώ να με μισήσετε»

«Αν αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να αγαπάτε, σας παρακαλώ να με μισήσετε»

Μολιέρος (1622 – 1673, Γάλλος θεατρικός συγγραφέας)