Αναβάθμιση προαύλιων χώρων σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλαμάτας

Αναβάθμιση προαύλιων  χώρων σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλαμάτας

Εγκρίθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας η Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας για το έργο «Αναβάθμιση προαύλιων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Καλαμάτας».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 265.000 ευρώ, του οποίου η χρηματοδότηση θα προέλθει: α) από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με 130.000 ευρώ και β) από το Δήμο Καλαμάτας με 135.000 ευρώ. Η προγραμματική σύμβαση αρχίζει με την υπογραφή της, διαρκεί μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και δε θα υπερβαίνει σε διάστημα τους είκοσι έξι (26) μήνες.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων για την υλοποίηση του έργου: «Αναβάθμιση προαύλιων χώρων σχολικών μονάδων», το οποίο θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας (κύριος του έργου και φορέας υλοποίησης) με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, δια των υπηρεσιών της (Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού) να αναλαμβάνει το ρόλο του Φορέα Χρηματοδότησης για το μέρος του ποσού που έχει εγγράψει στο πρόγραμμά της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου, προβλέπονται να υλοποιηθούν τα εξής: Παρεμβάσεις αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών των αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Καλαμάτας, στην έδρα του Δήμου και ειδικότερα στα 4ο και 18ο Δημοτικά Σχολεία, στα 1ο – 2ο ΕΠΑΛ, στο 4ο ΕΠΑΛ – 6ο Γενικό Λύκειο, στο σχολικό συγκρότημα Γιαννιτσανίκων όπου συστεγάζονται το 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο και το 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο.

Οι εργασίες αφορούν σε κατασκευή ασφαλτοταπήτων επί υφιστάμενων φθαρμένων, αναβάθμιση χώρων άθλησης με τοποθέτηση νέων μπασκετών, εστιών ποδοσφαίρου, εγκατάσταση συστήματος πετοσφαίρισης, επισκευές περιφράξεων, εργασίες πλαστικοποίησης – διαγράμμισης γηπέδων και, τέλος, τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5.

Στόχος των παραπάνω παρεμβάσεων είναι να καταστούν οι αύλειοι χώροι των σχολικών μονάδων ασφαλείς και λειτουργικοί για να αποδοθούν προς χρήση στους μαθητές και εκπαιδευτικούς.