«Απάτητα Βουνά»: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τους περιορισμούς για τον Ταΰγετο

«Απάτητα Βουνά»: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με  τους περιορισμούς για τον Ταΰγετο

Οι όροι και οι περιορισμοί για την προστασία της περιοχής άνευ δρόμων του Ταϋγέτου, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Απάτητα Βουνά», δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, το οποίο, όπως σημειώνεται, θα έχει διάρκεια 2 χρόνια.

Το ΦΕΚ αφορά μόνο στην περιοχή του Ταϋγέτου που εντάσσεται σε αυτό το καθεστώς προστασίας, ενώ οριοθετείται με συνταγμένες η έκταση των 143,23 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Στην απόφαση, όπως επισημαίνεται, έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχει ανατεθεί και εκπονείται Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Περιφέρειας Πελοποννήσου, μεταξύ των οποίων και οι περιοχές με κωδ. GR2550006 «Όρος Ταΰγετος – Σπήλαιο Τράχηλας – Σπήλαιο Βατσινίδη», GR2540005 «Λαγκάδα Τρύπης» και GR2550009 «Όρος Ταΰγετος – Λαγκάδα Τρύπης».

Μάλιστα, η ειδική αυτή περιβαλλοντική μελέτη θα καταλήξει σε πρόταση χαρακτηρισμού των περιοχών, καθώς και καθορισμού χρήσεων γης και δραστηριοτήτων σε αυτές τις προστατευόμενες περιοχές, που θα οδηγήσουν στην έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Όροι και περιορισμοί
Η έκταση του Ταϋγέτου που εντάσσεται στο καθεστώς, σύμφωνα με το ΦΕΚ, εκτείνεται σε ένα υψομετρικό εύρος 1.975 μ. (432 – 2.407 μέτρα) και εμπίπτει στο σύνολό της εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000.

Βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής που χαρακτηρίζεται πλέον ως «απάτητη» είναι το αδιατάρακτο φυσικό περιβάλλον, στο οποίο δεν υφίστανται δρόμοι για την κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων και δεν έχουν κατασκευαστεί άλλου είδους τεχνητές επιφάνειες.

Το ΦΕΚ ορίζει τους εξής όρους και περιορισμούς για τη συγκεκριμένη έκταση του Ταϋγέτου:

-Απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, και κάθε είδους τεχνική επέμβαση, μεταβολή ή αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος

-Από την απόφαση αυτή δε θίγονται νομίμως υφιστάμενα έργα και η συντήρησή τους

-Ειδικότερα επιτρέπεται η σήμανση, επισκευή, συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων ορειβατικών και πεζοπορικών μονοπατιών, χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων πρόσβασης και με την προϋπόθεση ότι οι επεμβάσεις θα υλοποιούνται με φυσικά υλικά

-Εξαιρούνται από τους όρους και τους περιορισμούς έργα για σκοπούς Εθνικής Άμυνας, όπως καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

-Εξαιρούνται των απαγορεύσεων: Έργα και επεμβάσεις που υλοποιούνται λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιάς κ.λπ.), εφόσον μετά λαμβάνεται μέριμνα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Έργα και επεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για λόγους προστασίας ή/και αποκατάστασης του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος.

Της Βίκυς Βετουλάκη