Δ.Σ. Καλαμάτας: Κοπή βασιλόπιτας και συζήτηση για το μάστερ πλαν του λιμανιού

Δ.Σ. Καλαμάτας: Κοπή βασιλόπιτας και συζήτηση  για το μάστερ πλαν του λιμανιού

Με εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την ερχόμενη Πέμπτη, στο αμφιθέατρο “Αλέξανδρος Κουμουνδούρος”. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων θα γίνει και η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας. 

Τα προς συζήτηση θέματα είναι τα εξής: Παρουσίαση – ενημέρωση επί της πρότασης για ένταξη του Δήμου Καλαμάτας στο Δίκτυο των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων μέχρι το 2030.  Επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Προγραμματικό Σχέδιο (MASTER PLAN) Λιμένα Καλαμάτας».  Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 513. Συμμετοχή στη δακοκτονία. Αντικατάσταση μελών Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δήμου Καλαμάτας. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και ακινήτων Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81, για το έτος 2022. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού,  οικον. έτους 2022, Δήμου Καλαμάτας. Καθορισμός κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και άνοιγμα λογαριασμών για τη διαχείριση αυτών. Έγκριση σύμβασης παραχώρησης χρήσης του οικίσκου Νο 31 στο Ανατολικό Κέντρο Καλαμάτας στο Σύλλογο Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας.