Δ. Σ. Τριφυλίας: «Χαμός» για αντικειμενικές αξίες και ερωτήματα…

Δ. Σ. Τριφυλίας: «Χαμός» για αντικειμενικές αξίες και ερωτήματα…

«Χαμός» έγινε στην τελευταία, 43η έκτακτη μικτή, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, στις 11.00 το πρωί της Τετάρτης, για το έκτακτο και κατεπείγον των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την ευρεία πλειοψηφία του Σώματος να μην το εγκρίνει, οπότε και “λύθηκε” εν μέσω σφοδρών λεκτικών αντιπαραθέσεων.

Η συνεδρίαση ήταν η τρίτη κατά σειρά έκτακτη στην οποία συγκλήθηκε το Σώμα, με τρίτη ίδια πρόσκληση θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

Στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης την 28η/12/2021» εννέα δημοτικοί σύμβουλοι (σ.σ. οι οκτώ της διοίκησης Λεβεντάκη και ο Θεόδωρος Αντωνόπουλος από την παράταξη της Χάιδως Παναγιωτοπούλου) ψήφισαν υπέρ, ενώ 12 (10 από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και δύο ανεξάρτητοι) ψήφισαν κατά.

Πολλή κουβέντα, σε υψηλούς τόνους, έγινε σχετικά με το θέμα «Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών για τον υπολογισμό του ΤΑΠ από 1/1/2022 (Σχ.288/2021 ΑΟΕ)», το οποίο ήταν 3ο στην ημερήσια διάταξη, για το εάν είναι έκτακτο και κατεπείγον θέμα. Μάλιστα, ενώ είχε γίνει ψηφοφορία, είχε απορριφθεί το έκτακτο και η έκτακτη συνεδρίαση από τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων, είχαν αποχωρήσει από τα έδρανα οι σύμβουλοι της παράταξης «ΤΡΙΦΥΛΙΑ Συνεχίζουμε» και αναμενόταν η καταμέτρηση των ψήφων των συμμετασχόντων με τηλεδιάσκεψη, που έστελναν τις ψήφους τους μέσω e-mail, κλήθηκε η προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας να αιτιολογήσει – δικαιολογήσει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ως άνω θέματος. Κι αυτό, διότι κανένας έμμισθος αντιδήμαρχος της διοίκησης δεν μπορούσε να το αιτιολογήσει και ούτε υπήρχε σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής Λεβεντάκη, όπως επισημάνθηκε από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι εξαπέλυσαν πυρά προς τη Δημοτική Αρχή Λεβεντάκη για τη διοίκηση που ασκεί και τη λειτουργία του Δήμου Τριφυλίας.

Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, αντιδήμαρχοι ανέφεραν ότι οι τιμές έχουν οριστεί με υπουργική απόφαση σε ΦΕΚ, κάτι που σημείωσε και η προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας.

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Τριφυλίας, Παναγιώτης Τσαφαράς, ρώτησε πότε έγινε η αναπροσαρμογή (σ.σ. με την ΚΥΑ). Κι εκεί είναι το «ρεζουμέ» για τις ευθύνες που επιρρίπτουν στη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας από την αντιπολίτευση, όπως και για το γεγονός ότι το θέμα, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, δεν είναι έκτακτο ή κατεπείγον, διότι δεν ανέκυψε αίφνης αυτές τις μέρες.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 57732 ΕΞ 2021 «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα» έχει ΦΕΚ 2375/Β/7-6-2021! Δηλαδή, πριν από περίπου 7 μήνες παρά μία εβδομάδα!

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 57732 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2375/Β/7-6-2021) ο υπουργός και ο υφυπουργός Οικονομικών αποφάσισαν έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, όπως επί λέξει αναγράφεται στην απόφαση: «32.Τα πολεοδομικά στοιχεία που υπεβλήθησαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους» και «33. Τη γνώμη των αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 261 του ν.3852/2010 (Α΄87), για τις αξίες των ακινήτων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους»…

Εύλογα, λοιπόν, προκύπτουν ερωτήματα: Ποια πολεοδομικά στοιχεία υπεβλήθησαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Τριφυλίας για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους; Υπεβλήθησαν και πότε; Ποια είναι η γνώμη του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για τις αξίες των ακινήτων στις περιοχές αρμοδιότητάς του; Εστάλη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας στο υπουργείο Οικονομικών; Πότε και τι αναφέρεται σε αυτή, εάν εστάλη; Το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας συζήτησε για τις αξίες ακινήτων πριν από την έκδοση της ΚΥΑ; Πότε; Εισήγαγε ποτέ η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από τον Ιούνιο 2021 που βγήκε η ΚΥΑ για έκφραση γνώμης για τις αξίες ακινήτων στις περιοχές αρμοδιότητάς του; Εάν όχι, γιατί;

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ τον Ιούνιο, η Δημοτική Αρχή ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας για όσα περιλαμβάνονται σε αυτή που αφορούν στις αξίες ακινήτων στο Δήμο Τριφυλίας για να συζητήσουν τυχόν έγγραφη παρέμβαση στο υπουργείο Οικονομικών για τροποποίηση – αλλαγή – διόρθωση ή, ακόμη ακόμη, και προσφυγή ακύρωσης της ΚΥΑ ή όχι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εάν και εφόσον στοιχειοθετείται έννομο συμφέρον του Δήμου Τριφυλίας, εάν δηλαδή είναι υπόχρεος για την καταβολή φόρων – ΕΝΦΙΑ κ.λπ. – για ακίνητά του που υπολογίζονται με βάση τις αναπροσαρμοζόμενες αντικειμενικές αυτές αξίες;

Έστω, από τον Ιούνιο που βγήκε το ΦΕΚ της ΚΥΑ με τις αντικειμενικές αξίες, η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας ενημέρωσε τους δημότες για τις νέες αντικειμενικές αξίες, καθώς και την ευχέρεια και δυνατότητά τους, με τη συνδρομή και συμβολή του Δήμου, για την άσκηση αίτησης ακύρωσης της ΚΥΑ;

Του Ηλία Γιαννόπουλου