Διαχείριση απορριμμάτων: “Πράσινο φως” από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαχείριση απορριμμάτων: “Πράσινο φως” από το Ελεγκτικό Συνέδριο

“Πράσινο φως” έδωσε το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της “Περιβαλλοντική Πελοποννήσου ΜΑΕ” για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας.

Στη σχετική του απόφαση, την οποία απέστειλε χθες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Ελεγκτικό Συνέδριο -παραθέτοντας ένα σκεπτικό 18 σελίδων- σημειώνει: “Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου τροποποίησης της σύμβασης σύμπραξης μετά των τροποποιούμενων παραρτημάτων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Περιβαλλοντική Πελοποννήσου ΜΑΕ» και ως εκ τρίτου του μετόχου του αναδειχθέντος Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ»”.

Όπως σημειώνεται δε στο διαβιβαστικό προς την Περιφέρεια, η υπογραφή μπορεί να γίνει άμεσα, καθώς με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο “δεν προβλέπεται άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου”.

Ικανοποίηση από Π. Νίκα

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Π. Νίκας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, γνωστοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί το εν λόγω συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών και θα μπορεί πλέον να ξεκινήσει, αμέσως μετά, η μεταφορά απορριμμάτων προς τη μονάδα της Παλαιόχουνης, η οποία -σύμφωνα με το σχεδιασμό- θα υποδέχεται απορρίμματα από Αργολίδα, Κορινθία και τα 2/3 της Αρκαδίας.