Δήμος Καλαμάτας: Προμήθεια 1.000 self test για τα σχολεία

Δήμος Καλαμάτας: Προμήθεια 1.000 self test για τα σχολεία

Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της υγειονομικής κρίσης ο Δήμος Καλαμάτας, αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και έχει προχωρήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων του στην κάλυψη αναγκών όσον αφορά στη διαχείριση και αντιμετώπιση της πανδημίας.

Χθες, μέσω των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προμηθεύτηκε 1.000 self tests, προκειμένου να διατεθούν προς τα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω των Σχολικών Επιτροπών έχουν διατεθεί στα σχολεία είδη ατομικής προστασίας και καθαριότητας, ενώ ο Δήμος είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις προκειμένου να ανταποκριθεί σε τυχόν νέες ανάγκες που προκύψουν.