Επιμελητήριο Μεσσηνίας: “Πράσινες” Επιχειρήσεις στο Νομό Μεσσηνίας

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: “Πράσινες” Επιχειρήσεις στο Νομό Μεσσηνίας

Στην προσπάθεια υλοποίησης της «Πράσινης Συμφωνίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, δημιούργησε ένα απλό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, με στόχο να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση των ΜμΕ της Μεσσηνίας για θέματα εξοικονόμησης πόρων, ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Σκοπός είναι η δημιουργία και η εφαρμογή προτάσεων και καλών πρακτικών για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταβούν σε ένα βιώσιμο και «πράσινο» επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς και η ευαισθητοποίηση και συνδρομή της επιχειρηματικής κοινότητας στην προσπάθεια ένταξης της πόλης της Καλαμάτας στις «100 ουδέτερες κλιματικά πόλεις έως το 2030».