“Κερδίζει” ο τομέας παροχής υπηρεσιών που κινείται στις παρυφές του τουρισμού

“Κερδίζει” ο τομέας παροχής υπηρεσιών που κινείται στις παρυφές του τουρισμού

Η “μονοκαλλιέργεια” του τουρισμού φαίνεται να είναι το κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο στη Μεσσηνία, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Κι αυτό, γιατί σύμφωνα με τα νούμερα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στο νομό για το 2021, ένα ποσοστό που αγγίζει το 50% αφορά επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, κυρίως καφέ και εστιατόρια, που κινούνται στις παρυφές του τουρισμού, ενώ σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε κι ένα μέρος από το 33% περίπου που αφορά επιχειρήσεις στη μεταποίηση, αλλά και σε νέες ξενοδοχειακές μονάδες.

Το περίεργο είναι, πάντως, ότι η πανδημική κρίση δείχνει άλλα πράγματα, όπως είναι ο επιτακτικός δρόμος αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου και της απεξάρτησής του από τη “μονοκαλλιέργεια του τουρισμού”.

Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το στοιχείο της δημιουργίας μεταποιητικών μονάδων ενισχύει την προσπάθεια να αποκτήσει η Μεσσηνία κι άλλους οικονομικούς “πνεύμονες οξυγόνου” πέραν του τουρισμού.

Αναλυτικά, το δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας έχει ως εξής: “Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στο Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2021 έγιναν 528 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και 89 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων.

Μέσα από την άντληση των στοιχείων αυτών είναι προφανής η συνέχιση του αυξητικού ρυθμού εγγραφών νέων επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαγραφές και για το έτος 2021.

Ειδικά και λόγω των ειδικών συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία και την οικονομική ύφεση που επακολούθησε οι συστάσεις εταιρειών μέσω της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. κινήθηκαν στο επίπεδο της τριετίας: 2019: 573, 2020: 487 και 2021: 528.  

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι συνεχίζεται ο αυξητικός ρυθμός στην ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και Ετερορρύθμων Εταιρειών (Ε.Ε.) στην τριετία 2019-2021″.

Α.Π.