Κληροδότημα Παναγιώταρου: Στο προσκήνιο και πάλι η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

Κληροδότημα Παναγιώταρου: Στο προσκήνιο και πάλι η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

Ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Καλαμάτας, παρά τις διάφορες παλινωδίες μέχρι σήμερα, φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά αξιοποίησης. Πρόκειται για τη στέγη ευγηρίας ιδιοκτησίας του κοινωφελούς ιδρύματος «Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου», στη Μικρή Μαντίνεια.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πρόκειται να συζητηθεί η χρηματοοικονομική μελέτη που είχε ανατεθεί από το Δήμο Καλαμάτας σε πιστοποιημένο εκτιμητή. Σκοπός της μελέτης ήταν να αποτυπωθεί η αξία του ακινήτου (οικοπέδου και κτισμάτων), προκειμένου στη συνέχεια, με βάση την εν λόγω αποτύπωση, να εξελιχθούν οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην επιλογή του επενδυτή.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το σκεπτικό της Δημοτικής Αρχής, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το προηγούμενο διάστημα, η έκθεση αυτή αποτελεί την αφετηρία για τη θεμελίωση των σημείων διαπραγμάτευσης του Δήμου με τον υποψήφιο επενδυτή Θεόδωρο Μπρεζεράκο.

Στην εισήγησή του ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος, Γιώργος Φάβας, είχε αναφέρει ότι “για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τα οικονομικά μεγέθη των οποίων γίνεται επίκληση στην πρόταση, αλλά και για να τεκμηριώσουμε πρόταση από την πλευρά του κληροδοτήματος, λαμβάνοντας όλα αυτά που θα οδηγήσουν στην πιο συμφέρουσα αξιοποίηση με τη μέγιστη οικονομική ωφέλεια, προκειμένου να επιτευχθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι σκοποί του διαθέτη, θα πρέπει να γίνει πλήρης και λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση και να κριθεί η βιωσιμότητα επένδυσης”.

Και είχε προσθέσει: “Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στοιχεία θα είναι: καθαρή παρούσα αξία επένδυσης, δείκτης αποδοτικότητας επένδυσης, μελλοντική αξία με χρήση ράντας, η αναπροσαρμογή προς τα πάνω της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου μετά την επένδυση, καθώς και οι πηγές και χρήσεις κεφαλαίου, οι σταθερές και μεταβλητές δαπάνες, που θα συνεκτιμηθούν, ώστε να προκύψει και η τελική εκτίμηση για το ύψος του ενοικίου και της αναπροσαρμογής αυτού.

Για αυτό θα πρέπει να γίνει ανάθεση σε ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή, ο οποίος θα μας υποβάλει πλήρη και λεπτομερή φάκελο που θα αποτελέσει και την αφετηρία για τη θεμελίωση των σημείων διαπραγμάτευσής μας”.

Την πρόταση είχαν καταψηφίσει οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης με την παρατήρηση ότι η Δημοτική Αρχή προχώρησε ένα μείζον για το Δήμο Καλαμάτας θέμα με βιασύνη και χωρίς ξεκάθαρο πλαίσιο.
Α.Π.