Κυπαρισσία: Αντιδράσεις στη μεταφορά της πιάτσας ταξί στην οδό Νοσοκομείου

Κυπαρισσία: Αντιδράσεις στη μεταφορά της πιάτσας ταξί στην οδό Νοσοκομείου

Αντιδράσεις προκαλεί στην Κυπαρισσία η προωθούμενη μεταφορά της πιάτσας ταξί στην οδό Νοσοκομείου. Στις 12 Νοεμβρίου 2021, ο δήμαρχος Τριφυλίας κ. Λεβεντάκης μαζί με τον αντιδήμαρχο κ. Βλάχο και ορισμένους από τους ιδιοκτήτες ταξί, μετέβησαν στην οδό Νοσοκομείου και εκεί o πρώτος είπε στους τελευταίους, επίσημα και δημόσια, ότι η πιάτσα θα μεταφερθεί σε εκείνο το σημείο. Μέχρι εκείνη τη μέρα ωστόσο δεν υπήρχε καμία απόφαση κανενός θεσμικού οργάνου του δήμου Τριφυλίας και καμία απολύτως ενημέρωση και διαβούλευση με τους κατοίκους, επιστήμονες, επαγγελματίες και επιχειρηματίες στην περιοχή της οδού Νοσοκομείου, ούτε και με τους δημοτικούς συμβούλους, καθώς και με το Συμβούλιο Κοινότητας Κυπαρισσίας.

Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Στις 29 Δεκεμβρίου 2021 δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΠΒΑΩΗΕ-ΑΘΞ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Τριφυλίας, από συνεδρίασή της στις 27 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα «Μετακίνηση έδρας στάθμευσης των ταξί (43/2021 Α.Δ.Κ.Κ)». Στην απόφαση της Ε.Π.Ζ. αναγράφεται: Ο Πρόεδρος (σ.σ. αντιδήμαρχος Αντώνιος Βλάχος) εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Η Κοινότητα Κυπαρισσίας διαβίβασε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την υπ. αριθ. 43/2021 απόφασή της, στην οποία αναφέρει τα κάτωθι: Εν όψει της προκείμενης έναρξης εργασιών για το έργο “OPENMALL”, εισηγούμαστε τη μετακίνηση της έδρας των ταξί από την υφιστάμενη θέση του εμπορικού τριγώνου στην οδό Νοσοκομείου. Το σκεπτικό μας βασίζεται στο γεγονός ότι δεν απομακρύνονται πολύ από την ήδη έδρα τους και ότι θα βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της πόλης. Η μετακίνηση της έδρας να γίνει με τις προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ δήμου και της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών ταξί. Τέλος, ως εναλλακτική θέση προτείνουμε την οδό Μέλιου, στο σημείο που βρίσκεται το σούπερ μάρκετ Παναγιωτόπουλου. Το συμβούλιο της Κοινότητας Κυπαρισσίας, ομόφωνα εισηγείται την ανωτέρω πρόταση.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Παναγιώτης Τσαφαράς ο οποίος ανέφερε τα κάτωθι: «Συμφωνώ με την εισήγηση του τοπικού συμβουλίου για τη μεταφορά της πιάτσας των ταξί, εφόσον αυτή συνοδεύεται με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών ταξί. Εναλλακτικά, θα πρότεινα η πιάτσα να μεταφερθεί μπροστά από το σταθμό του τρένου».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Μαρία Πανουσιοπούλου, η οποία ανέφερε ότι “Ψηφίζω θετικά η μετακίνηση της έδρας ταξί να γίνει στην οδό Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που συμφωνηθήκαν μεταξύ δήμου και της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών ταξί».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του θέματος και τέλος, το Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  λαμβάνοντας υπόψη του την υπ. αριθ. 43/2021 Α.Δ.Κ.Κ, το Ν. 3852/2010, το Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4067/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4759/2020,  αποφασίζει ομόφωνα:

  1. Εισηγείται την έγκριση της αριθ. 43/2021 αποφάσεως της Κοινότητας Κυπαρισσίας, μετά και από τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών ταξί. 2. Η παρούσα απόφαση να διαβιβασθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τριφυλίας. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2021».

Αντιδράσεις κατοίκων και επαγγελματιών
Ωστόσο, κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων ή και μισθωτές ακινήτων που διατηρούν καταστήματα, ιατρεία και γραφεία στην οδό Νοσοκομείου και πλησίον αυτής, πληροφορηθέντες την πρόθεση του δημάρχου Τριφυλίας να μεταφερθεί εκεί η πιάτσα των ταξί, ερήμην τους, από το Νοέμβριο του 2021 συνέλλεξαν υπογραφές και απέστειλαν σχετική αίτηση προς το δήμαρχο Τριφυλίας, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου και την οποία κοινοποίησαν σε επικεφαλής παρατάξεων, αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους Τριφυλίας προκειμένου να λάβουν γνώση. Για την αίτηση αυτή όμως δεν έγινε καμία ενημέρωση και αναφορά στη συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. δήμου Τριφυλίας από τον πρόεδρό της, αντιδήμαρχο κ. Βλάχο, παρότι από τις 21 Δεκεμβρίου 2021 απεστάλη στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο σχετικό μήνυμα με την αίτηση και την Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης ειδικών επιστημόνων. Γιατί, άραγε, για την αίτηση που αφορά το θέμα και είχε πρωτοκολληθεί στο δήμο Τριφυλίας έξι μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., δεν έγινε καμία ενημέρωση στα μέλη της Ε.Π.Ζ.;

Τί αναφέρουν οι αντιδρώντες
Στην αίτηση εκ μέρους των κατοίκων, που υπογράφεται από 31 άτομα (κατοίκους ή μισθωτές ακινήτων της οδού Νοσοκομείου και πλησίον αυτής), μεταξύ άλλων αναγράφεται: «Κε Δήμαρχε, είμαστε όλοι κάτοικοι, μόνιμοι ή περιστασιακοί, ιδιοκτήτες ή μισθωτές ακινήτων, επί της οδού Νοσοκομείου στην Κυπαρισσία ή πλησίον αυτής. Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι υπάρχει η σκέψη να μεταφερθεί η πιάτσα των ταξί στην οδό Νοσοκομείου, όπου βρίσκονται οι κατοικίες, τα ιατρεία και τα καταστήματά μας. Με αφορμή το γεγονός αυτό, θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις μαζί σας. Ως ιδιοκτήτες και μισθωτές ακινήτων (κατοικιών, ιατρείων και καταστημάτων) της γειτονιάς αυτής, είμαστε τελείως αντίθετοι στη μεταφορά της πιάτσας των ταξί στην οδό Νοσοκομείου. Πιστεύουμε ότι η εγκατάσταση της πιάτσας των ταξί θα μετατρέψει το μικρό και όμορφο δρόμο μας σε μία θορυβώδη γειτονιά, με πολλή κίνηση και καυσαέρια από την κυκλοφορία των ταξί. Αυτό βεβαίως θα επηρεάσει άμεσα και την καθημερινή διαβίωσή μας στη γειτονιά αυτή, ακόμη και την ψυχική και σωματική υγεία μας. Σας προσκομίζουμε με την παρούσα, σχετική Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, την οποία σας έχουμε ήδη αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, των Αθανασίου Χασιακού, Αναπληρωτή Καθηγητή — Διευθυντή Εργαστηρίου Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πόλεων και Δημητρίου Θεοδωρακόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή Οδοποιίας Τομέα Τεχνολογίας τον Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών, αμφότεροι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών. Στην έκθεση αυτή αναλύονται οι λόγοι σχετικά με την ακαταλληλότητα της οδού Νοσοκομείου να φιλοξενήσει την πιάτσα των ταξί. Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε θερμά να μην μετατρέψετε την ήσυχη και όμορφη γειτονιά μας σε μία θορυβώδη, βρώμικη και πολυσύχναστη περιοχή, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη διαβίωσή μας σε αυτή, αλλά να επιλέξετε ένα σημείο μακριά από κατοικίες για να μεταφέρετε την πιάτσα των ταξί». Προφανέστατα, το δημοτικό συμβούλιο Τριφυλίας, στο οποίο και θα ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το νόμο, θα συζητήσει και συνεκτιμήσει την αίτηση των κατοίκων και ιδιοκτητών ή μισθωτών ακινήτων της οδού Νοσοκομείου και πλησίον αυτής, καθώς και τη σχετική Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης των ειδικών επιστημόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Του Ηλία Γιαννόπουλου