Μεσσηνία: Παράταση σε δυο οδικά έργα, αλλά με ποινική ρήτρα για τους αναδόχους

Μεσσηνία: Παράταση σε δυο οδικά έργα, αλλά με ποινική ρήτρα για τους αναδόχους

Μέχρι το Μάρτιο οι βελτιώσεις σε Κυπαρισσία- Περδικονέρι- Χριστιάνους και Άγιο Ανδρέα – Λογγά – Καλλιθέα – Πύλο

Παρατάσεις, αλλά με ποινικές ρήτρες στους αναδόχους, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για δύο οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μεσσηνία.

Πρόκειται για το έργο βελτίωσης –συντήρησης της 19ης επ. οδού (τμήμα Κυπαρισσία- Περδικονέρι- Χριστιάνοι) και για το έργο βελτίωσης – συντήρησης της 12ης επ. οδού, Άγιος Ανδρέας – Λογγά – Καλλιθέα – Πύλος.

19η επ. οδός
Το έργο βελτίωσης –συντήρησης της 19ης επ. οδού (τμήμα Κυπαρισσία- Περδικονέρι- Χριστιάνοι) είναι προϋπολογισμού 245.000 ευρώ και ανάδοχος εργολάβος είναι ο Ιωάννης Αργυράκης με μέση έκπτωση 55,28%.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν  το Δεκέμβριο του 2020, ενώ είχε δοθεί παράταση έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2021.

Το έργο προβλέπει επεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα που έχει μήκος 8,2 χλμ., με διαπλατύνεις τμημάτων και γεφυριών και άλλες εργασίες.

Μέχρι στιγμής έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, δηλαδή το 95% περίπου του συμβατικού αντικειμένου και υπολείπονται εργασίες σήμανσης.

Ο ανάδοχος ζήτησε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31η Μαρτίου 2022, για την αποπεράτωση των ασφαλτικών εργασιών, ισχυριζόμενος ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι συνθήκες ήταν δυσμενείς για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, αλλά και για τη σύνταξη του 3ου ΑΠΕ για την τακτοποίηση ποσοτήτων, ο οποίος θα απαιτούσε έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου.

Όμως, κατά την άποψη των υπηρεσιών οι ισχυρισμοί του δεν ευσταθούν διότι, αφενός, μπορούσε να εκτελέσει ασφαλτικές εργασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου του 2021, αλλά και το Δεκέμβριο του 2021, όταν οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, και, αφετέρου, έχει ήδη εγκριθεί ο 4ος ΑΠΕ.

Γι’ αυτό εγκρίθηκε η παράταση ολοκλήρωσης του έργου μέχρι την 31η/03/2022 αλλά με την επιβολή ποινικών ρητρών.

12η επ. οδός
Το έργο βελτίωσης – συντήρησης της 12ης επ. οδού, Άγιος Ανδρέας – Λογγά – Καλλιθέα – Πύλος, είναι προϋπολογισμού 247.000 ευρώ, με ανάδοχο τον εργολάβο Αναστάσιο Γεωργιόπουλο, με μέση έκπτωση 41,93%

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν  το Μάιο του 2021, ενώ είχε δοθεί παράταση έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2021.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας ασφαλτικών και σήμανσης.

Έχει κατασκευασθεί το 65% του συμβατικού αντικειμένου και απομένουν προς εκτέλεση οι υπολειπόμενες εργασίες σημάνσεων- διαγραμμίσεων και ασφαλτικών σε τμήμα του έργου.

Ο ανάδοχος ζήτησε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31η Μαρτίου 2022 για να εκτελεστούν οι ασφαλτικές εργασίες, ισχυριζόμενος ότι κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών, ήταν αδύνατον να εκτελεστούν οι ασφαλτικές εργασίες.

Όμως, κατά την άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας αυτός ο ισχυρισμός δεν ευσταθεί διότι ο ανάδοχος μπορούσε να εκτελέσει ασφαλτικές εργασίες και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου του 2021, αλλά και κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2021, όταν οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Γι’ αυτό και σε αυτή την περίπτωση εγκρίθηκε η παράταση έως το Μάρτιο, αλλά με την επιβολή ποινικών ρητρών.

Της Βίκυς Βετουλάκη